Список Членовъ Священнаго Собора по основаниям полномочий

Деяния Поместного Собора 1917-1918 гг

Список Членовъ Священнаго Собора по основаниямъ полномочий


К оглавлению

К разделу


СПИСОКЪ

Членовъ Священнаго Собора

Православной Россійской Церкви.

(По основаніямъ полномочій).

І.

Присутствующіе въ Святѣйшемъ Синодѣ.

(ст. 2 Положенія о созывѣ Собора).

 1. Платонъ, Митрополитъ Тифлисскій, Экзархъ Кавказскій, засимъ Митрополитъ Херсонскій и Одесскій.
 2. Агаѳангелъ, Митрополитъ Ярославскій и Ростовскій.
 3. Сергій, Митрополитъ Владимірскій и Шуйскій.
 4. Михаилъ, Епископъ Самарскій и Ставропольскій.
 5. Андрей, Епископъ Уфимскій и Мензелинскій.
 6. Любимовъ, Николай Александровичъ, Протопресвитеръ Большого Успенскаго Собора.
 7. Смирновъ, Александръ Васильевичъ, нротоіерей, профессоръ Петроградскаго Университета.
 8. Рождественсиій, Александръ Петровичъ, протоіерей, профессоръ Петроградской Духовной Академіи.
 9. Филоненко. Ѳеодоръ Димитріевичъ, протоіерей.

ІІ.

Епархіальные Архіереи и управляющіе епархіями.

(Ст. ст. 3, 81, 84 и 85 Положенія о созывѣ Собора).

 

 1. Евдокимъ, Архіепископъ Алеутскій и Сѣверо-Американскій.
 2. Наѳанаилъ, Епископъ Архангельскій и Холмогорскій.
 3. Митрофанъ, Епископъ Астраханскій и Царевскій.
 4. Евгеній, Епископъ Приамурскій и Благовѣщенскій.
 5. Іоасафъ, Епископъ Дмитровскій, управляющій Варшавскою епархіею, засимъ Архіепископъ Коломенскій и Можайскій.
 6. Евсевій, Архіепископъ Приморскій и Владивостокскій.
 7. Макарій, Епископъ Владикавказскій и Моздокскій.
 8. Сергій, Митрополитъ Владимірскій и Шуйскій.
 9. Александръ, Епископъ Вологодский и Тотемскій.
 10. Евлогій, Архіепископъ Волынскій и Житомирскій
 11. Аверкій, Епископъ Острожскій, викарій Волынской епархіи.
 12. Тихонъ, Архіепископъ Воронежскій и Задонскій.
 13. Никандръ, Епископъ Вятскій и Слободскій.
 14. Михаилъ, Архіепископъ Гродненскій и Брестскій.
 15. Митрофанъ, Архіепископъ Донской и Новочеркасскiй.
 16. Серафимъ, Епископъ Челябинскій, управляющiй Екатеринбургскою епархіей засимъ Епископъ Старицкій. Оставленъ Членомъ Собора по особому постановленію.
 17. Григорій, Епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій.
 18. Агапитъ, Епископъ Екатеринославский и Маріупольскій.
 19. Зосима, Епископъ Киренскій, управляющій Енисейскою епархіею.
 20. Назарій, Епископъ Енисейскій и Красноярскій.
 1. Мелетій, Епископъ Забайкальскій и Нерчинскій.
 2. Іоаннъ, Архіепископъ Иркутскій и Верхоленскій.
 3. Іаковъ, Митрополитъ Казанскій и Свіяжскій.
 4. Ѳеофанъ, Епископъ Калужскій и Боровскій.
 5. Анастасій, Архіепископъ Кишиневскiй и Хотинскій.
 6. Владиміръ, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій. Скончался мученически въ Кіевѣ 25 января 1918 г.
 7. Евгеній, Епископъ Костромской и Галiчский.
 8. Ѳеофанъ, Епископъ Курскій и Обоянскій.
 9. Елевферій, Епископъ Ковенскій, управляющій Литовскою епархіею.
 10. Георгій, Епископъ Минскій и Туровскій.
 11. Константинъ, Архіепископъ Могилевскій и Мстиславскій.
 12. Тихонъ, Митрополитъ Московскій и Коломенскій, съ 21 ноября 1917 года Святѣйшій Патріархъ Московскій и всея Россіи.
 13. Іоакимъ, Архіепископъ Нижегородскій и Арзамасскій. По увольненіи на покой оставленъ Членомъ Собора по особому постановленію.
 14. Арсеній, Митрополитъ Новгородскій и Старорусскій.
 15. Іоанникій, Епископъ Олонецкій и Петрозаводскій.
 16. Сильвестръ, Епископъ Омскій и Павлодарскій.
 17. Меѳодій, Епископъ Оренбургскій и Тургайскій.
 18. Серафимъ, Епископъ Орловскій и Сѣвскій.
 19. Григорій, Епископъ Краснослободскій, управляющій Пензенскою епархіею.
 20. Феодоръ, Епископъ Прилукскій (б. Старобѣрскій), управляющей Пензенскою епархію.
 21. Андроникъ, Епископъ Пермскій и Кунгурскій.
 22. Веніаминъ, Митрополитъ Петроградскій и Гдовскій.
 23. Митрофанъ, Епископъ Подольскій и Брацлавскій.
 24. Пантелеимонъ, Епископъ Двинскій, управляющій Полоцкою епархіею.
 25. Ѳеофанъ, Епископъ Полтавскій и Переяславскій.
 26. Евсевій, Епископъ Псковскій и Порховскій.
 27. Іосифъ, Епископъ Угличскій управляющій Рижской епархіею.
 28. Платонъ, Епископъ Ревельскій, управляющій Рижскою епархіею.
 29. Іоаннъ, Архіепископъ Рижскій и Митавскій, засимъ Рязанскій и Зарайскiй.
 30. Михаилъ, Епископъ Самарскій и Ставропольскій.
 31. Досифей, Епископъ Саратовскій и Царицынскій.
 32. Веніаминъ, Архіепископъ Симбирскій и Сызранскій.
 33. Феодосій, Епископъ Смоленскій и Дорогобужскій.
 34. Агаѳодоръ, Архіепископъ Кавказскій и Ставропольскій.
 35. Сергій, Епископъ Сухумскій.
 36. Димитрій, Архіепископъ Таврическій и Симферопольскій.
 37. Кириллъ, Архіепископъ Тамбовскій и Шацкій, засимъ Митрополитъ Тифлисскій и Бакинскій, экзархъ Кавказскій.
 38. Серафимъ, Архіепископъ Тверской и Кашинскiй.
 39. Платонъ, Митрополитъ Тифлисскій и Бакинскій, Экзархъ Кавказскій, засимъ Митрополит Херсонскій и Одесскій.
 40. Гермогенъ, Епископъ Тобольскій и Сибирскій.
 41. Анатолій, Епископъ Томскій и Алтайскій.
 42. Іувеналій, Епископъ Тульскій и Бѣлевскій.
 43. Иннокентій, Епископъ Туркестанскій и Ташкентскій.
 44. Андрей, Епископъ Уфимскій и Мензелинскій.
 45. Серафимъ, Епископъ Финляндскій и Выборгскій.
 46. Антоній, Митрополитъ Харьковскій и Ахтырскій.
 47. Алексій, Епископъ Николаевскій, управляющій Херсонскою епархіею.
 48. Назарій, Архіепископъ Херсонскій и Одесскій. По увольненіи на покой оставленъ Членомъ Собора по особому постановленію Собора.
 49. Діонисій, Епископъ Кроменецкій, управляющій Xолмскою епархіею.
 50. Пахомій, Епископъ Черниговскій и Нѣжинскій.
 51. Ефимій, Епископъ Якутскій и Вилюйскiй.
 52. Сергій, Епископъ Японскій.
 53. Агаѳангелъ, Митрополитъ Ярославскій и Ростовскій.

ІІІ.

 По выборамъ отъ епархій.

(Ст. ст. 55-77, 82 и 85 Положенія о созывѣ Собора)

Алеутско-Американкой епархіи.

 1. Туркевичъ, Леонидъ Іеронимовичъ, протоіерей.
 2. Кукулевскій, Александръ Юрьевичъ, священникъ.

Архангельской епархіи.

 1. Синцовъ, Василій Іоанновичъ, протоіерей.
 2. Ильинскій, Павелъ Матвѣевичъ, священникъ. Сложилъ полномочiя Члена Собора.
 3. Елеазаровскій, Василій Автономовичъ, завѣдующій двухклассныхъ училищемъ.
 4. Корельскій, Михаилъ Николаевичъ, крестьянинъ.
 5. Осиповъ, Степанъ Захарьевичъ, крестьянинъ.

Астраханской епархіи.

 1. Лѣтницкій, Николай Николаевичъ, протоіерей, ректоръ духовной семинаріи.
 2. Нигровскій, Іоаннъ Павловичъ, протоіерей.
 3. Великановъ, Иванъ Ивановичъ, псаломщикъ. Сложилъ полномочія Члена Собора-
 4. Андреевъ, Александръ Васильевичъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 5. Новолѣтовъ, Викторъ Васильевичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 6. Романовъ, Михаилъ Петровичъ, врачъ. Благовѣщенской епархіи.
 7. Евсевіевъ, Геннадій Николаевичъ, протоіерей.
 8. Пляскинъ, Петръ Ивановичъ, конторщикъ желѣзной дороги. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 9. Пѣшковъ, Петръ Александровичъ, преподаватель духовной семинаріи.

Варшавской епархіи.

 1. Шингаревъ, Василій Александровичъ, протоіерей.
 2. Теодоровичъ, Терентій Павловичъ, протоіерей.
 3. Кладиновъ, Павелъ Трофимовичъ, регентъ архіерейскаго хора.
 4. Косминскій, Алексѣй Петровичъ, директоръ гимназіи.
 5. Орѣховскій, Николай Матвѣевичъ, предсѣдатель департамента судебной палаты.

Владивостокской епархіи.

 1. Нѣжинцевъ, Стефанъ Владиміровичъ, священникъ.
 2. Пономаревъ, Аристархъ Рафаиловичъ, священникъ.
 3. Антониновъ, Василій Петровичъ, епархіальпый наблюдатель цсрковпо-приходскихъ школъ.
 4. Мельниковъ, Иванъ Ивановичъ, ветеринарный фельдшеръ.
 5. Шепелевъ, Василій Григорьевичъ, крестьянинъ.

Владикавказской епархіи.

 1. Завитаевъ, Іоаннъ Макарьевичъ, протоіерей. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 2. Малиновскій, Александръ Платоновичъ, протоіерей.
 3. Граббе. Павелъ Михайловичъ, графъ.
 4. Жадинъ, Навелъ Андреевичъ, преподаватель епархіальнаго женскаго училища.
 5. Сорокинъ, Павелъ Ивановичъ, бывшій инспекторъ народныхъ училищъ.

Владимірской епархіи.

 1. Преображенскій, Николай Александровичъ, протоіерей.
 2. Авдіевъ, Александръ Васильевичъ, псаломщикъ.
 3. Добронравовъ, Василій Гавриловичъ, епархіальный наблюдатель церковжиіряход- екяхъ школъ.
 4. Малицкій, Неофитъ Владиміровичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 5. Овсянниковъ, Алексѣй Николаевичъ, преподаватель гимназіи.

Вологодской епархіи.

 1. Кузьминъ, Павелъ Васильевичъ, протоіерей.
 2. Богословскій, Константинъ Александровичъ, священникъ.
 3. Градусовъ, Владиміръ Валеріановичъ, помощникъ губернскаго тюремнаго инспектора.
 4. Лебедевъ, Василій Константиновичъ, смотритель духовнаго училища.
 5. Рычковъ, Павелъ Васильевичъ, преподаватель духовнаго училища.

Волынской епархіи.

 1. Туркевичъ, Венедиктъ Іеронимовичъ, протоіерей.
 2. Криницкій, Владиміръ Іосифовичъ, псаломщикъ.
 3. Малаховъ, Василій Яковлевичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 4. Пилипчукъ, Михаилъ Лаврентьевичъ, хлѣбопашецъ.
 5. Піонткевичъ, Алексѣй Ѳомичъ, предсѣдатель съѣзда мировыхъ судей.

Воронежской епархіи.

 1. Сабининъ, Стефанъ Александровичъ, священникъ.
 2. Ѳедоровъ, Димитрій Ивановичъ, псаломщикъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 3. Бахметьевъ, Василій Яковлевичъ, служащій на желѣзной дорогѣ.
 4. Гавриловъ, Ѳеофанъ Григорьевичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 5. Ѳедоренко, Георгій Макарьевичъ, учитель церковно-приходской школы.

Вятской епархіи.

 1. Елабужскій, Михаилъ Стефановичъ, священникъ.
 2. Поповъ, Александръ Александровичъ, священникъ.
 3. Гусевъ, Николай Григорьевичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 4. Курбатовъ, Иванъ Васильевичъ, крестьянинъ.
 5. Чемодановъ, Василій Евстигнѣевичъ.

Гродненской епархіи.

 1. Владиміръ, Епископъ Бѣлостокскій, Викарій Гродненской епархіи.
 2. Корчинскій, Іоаннъ Владиміровичъ, протоіерей.
 3. Красинъ, Евлампій Осиповичъ, смотритель духовнаго училища.
 4. Смирновъ, Николай Ивановичъ, столоначальникъ духовной Консисторіи.
 5. Шелутинскій, Николай Ивановичъ, секретарь духовной Консисторіи.

Донской епархіи.

 1. Кожинъ, Василій Іоанновичъ, священникъ.
 2. Чернявскій, Василій Антоновичъ, священникъ.
 3. Абрамовъ, Николай Матвѣевичъ, профессоръ Донского Политехническаго Института.
 4. Кашиенскій, Ѳеодоръ Гавриловичъ, преподаватель реальнаго училища.
 5. Кунцевичъ, Левъ Захаровичъ, миссіонеръ.

Екатеринбургской епархіи.

 1. Игнатьевъ, Алексій Алексѣевичъ, протоіерей. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 2. Борчаниновъ, Павелъ Михайловичъ, псаломщикъ.
 3. Гагаринъ, Ѳеодоръ Арсеньевичъ, мастеръ.
 4. Овсянниковъ, Владиміръ Ѳеодоровичъ, лѣсничій. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 5. Осокинъ, Николай Николаевичъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 6. Ульяновъ, Иванъ Ивановичъ.

Екатеринославской епархіи.

 1. Трухиановъ, Іоаннъ Ѳеодоровичъ, протоіерей.
 2. Минченко, Карпъ Димитріевичъ, псаломщикъ. Сложилъ полномочія члена Собора.
 3. Андреевъ, Ѳеодоръ Григорьевичъ.
 4. Войный, Павелъ Яковлевичъ, земледѣлецъ.
 5. Ивановскій, Александръ Іосифовичъ, присяжный повѣренный.

Енисейской епархіи.

 1. Тюшняковъ, Василій Константиновичъ, протоіерей.
 2. Поротовъ, Константинъ Николаевичъ, псаломщикъ.
 3. Андроновъ, Власъ Евдокимовичъ, церковный староста.
 4. Курочкинъ, Власъ Михайловичъ, учитель.
 5. Фигуровскій, Иванъ Васильевичъ, преподаватель духовной семинаріи.

Забайкальской епархіи

 1. Старковъ, Сергій Прокопіевичъ, протоіерей.
 2. Топилинъ, Иннокентій Николаевичъ, протоіерей.
 3. Златоустовскій, Михаилъ Алексѣевичъ, преподаватель духовнаго училища.
 4. Нѣмчиновъ, Степанъ Михайловичъ, купецъ.
 5. Соколовъ, Николай Александровичъ, преподаватель реальнаго училища. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.

Иркутской епархіи.

 1. Околовичъ, Михаилъ Ѳеодоровичъ, священникъ.
 2. Шергинъ, Викторъ Прокопіевичъ, псаломщикъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 3. Зюзинъ, Димитрій Андреевичъ, земледѣлецъ.
 4. Можаевъ, Илья Арсеньевичъ, крестьянинъ.
 5. Одинцовъ, Михаилъ Васильевичъ, преподаватель духовной семинаріи.

Казанской епархіи.

 1. Сосунцовъ, Евгеній Ѳеодоровичъ, священникъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 2. Никольскій, Евгеній Павловичъ, діаконъ.
 3. Комиссаровъ, Гурій Ивановичъ, помощникъ инспектора духовной семинаріи.
 4. Молодкинъ, Константинъ Яковлевичъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 5. Писаревъ, Леонидъ Ивановичъ, профессоръ Казанской Духовной Академіи.

Калужской епархіи.

 1. Бѣляевъ, Василій Алексѣевичъ, священникъ.
 2. Кузнецовъ, Филимонъ Кодратовичъ, священникъ.
 3. Мартыновъ, Павелъ Ивановичъ, ассистентъ Московскаго Коммерческаго Института.
 4. Смирновъ, Димитрій Васильевичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 5. Ѳоминъ, Яковъ Михайловичъ, землевладѣлецъ.

Кишиневской епархіи.

 1. Вылковъ, Антономъ Іоанновичъ, священникъ.
 2. Посторонко, Прокопій Димитріевичъ, псаломщикъ.
 3. Гурскій, Петръ Николаевичъ, уѣздный членъ Окружнаго Суда.
 4. Моцокъ, Георгій Александровичъ, ходатай по дѣламъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 5. Фотеско, Георгій Григорьевичъ, земледѣлецъ.

Кіевской епархіи.

 1. Капраловъ, Евгеній Зотиковичъ, протоіерей.
 2. Ботвиновскій, Іаковъ Онисимовпчъ, священникъ.
 3. Касьяновъ, Моисей Арсеньевичъ, крестьянинъ.
 4. Максаковъ, Анатолій Ивановичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 5. Мировичъ, Константинъ Константиновичъ, помощникъ смотрителя духовнаго училища.

Костромской епархіи.

 1. Виссаріонъ, архимандритъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 2. Крутиковъ, Павелъ Евфиміевичъ, протоіерей.
 3. Вознесенскій, Николай Аркадьевичъ, уѣздный членъ Окружнаго Суда.
 4. Іорданскій, Иванъ Феоктистовичъ, врачъ.
 5. Правдинъ, Василій Алексѣевичъ, крестьянинъ.

Курской епархіи.

 1. Андріевскій, Іоаннъ Филипповичъ, священникъ.
 2. Иваницкій, Леонидъ Евгеньевичъ, священникъ.
 3. Булгаковъ, Георгій Ильичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 4. Мавровскій, Николай Николаевичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 5. Суриновъ, Тимоѳей Григорьевичъ, крестьянинъ.

Литовской епархіи.

 1. Кубаевскій, Павелъ Стефановичъ, священникъ, уѣздный наблюдатель церковноприходскихъ школъ.
 2. Ливай, Николай Ильичъ, діаконъ.
 3. Богдановичъ, Вячеславъ Васильевичъ, инспекторъ духовной семинаріи.
 4. Недѣльскій, Владиміръ Климентовичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 5. Огіевичъ, Игнатій Алексѣевичъ, директоръ народныхъ училищъ. Минской епархіи.
 6. Ѳеофилактъ, Епископъ Слуцкій, викарій Минской епархіи, засимъ Елисаветпольскiй.
 7. Кульчицкій, Стефанъ Іоанновичъ, священникъ.
 8. Пановъ, Александръ Михайловичъ, инспекторъ духовной семинаріи.
 9. Синебрюховъ, Александръ Ивановичъ, членъ Окружнаго Суда.
 10. Соколовъ, Поликарпъ Андреевичъ, директоръ народныхъ училищъ.

Могилевской епархіи.

 1. Зыковъ, Александръ Іаковлевичъ, протоіерей.
 2. Грицкевичъ, Зиновій Корніловичъ, псаломщикъ.
 3. Литвинскій, Николай Константиновичъ, непремѣнный членъ губернскаго присутствія.
 4. Тимоѳеевъ, Семенъ Тимоѳеевичъ, письмоводитель.
 5. Чайкинъ, Георгій Авраамовита, епархіальный ииссіоиеръ.

Московской епархіи.

 1. Артоболевскій, Іоаннъ Алексѣевичъ, священникъ, профессоръ.
 2. Сироткинъ, Николай Михайловичъ, священникъ.
 3. Апраксинъ, Петръ Николаевичъ, графъ.
 4. Звѣревъ, Алексѣй Даниловичъ, миссіонеръ.
 5. Одарченко, Алексѣй Филипповичъ, приватъ-доцентъ Московскаго Университета.

Нижегородской епархіи.

 1. Политковскій, Павелъ Григорьевичъ, протоіерей. Сложилъ полномочія Члена Собора
 2. Кудрявцевъ, Михаилъ Рафаиловичъ, протоіерей.
 3. Альбицкій, Александръ Геннадіевичъ, священникъ.
 4. Демидовъ, Валерій Аркадьевичъ, земледѣлецъ.
 5. Лебедевъ, Сергѣй Александровичъ, помощникъ смотрителя духовнаго училища.
 6. Черноуцанъ, Александръ Минычъ, помощникъ смотрителя духовнаго училища

Новгородской епархіи.

 1. Щукинъ, Іоаннъ Ѳеодоровичъ, священникъ.
 2. Сперанскій, Иванъ Никаноровичъ, псаломщикъ.
 3. Миклашевскій, Николай Ѳеодоровичъ, членъ Окружнаго Суда
 4. Надеждинъ, Александръ Ивановичъ, крестьянинъ.
 5. Скородумовъ, Евгеніи Васильевичъ, преподаватель духовнаго училища.

Олонецкой епархіи.

 1. Покровскій, Михаилъ Ѳеодоровичъ, протоіерей.
 2. Логиневскій, Петръ Платоновичъ, діаконъ.
 3. Гоголевъ, Иванъ Гурьевичъ, лѣсной объѣздчикъ.
 4. Іюдинъ, Александръ Ивановичъ, хлѣбопашецъ.
 5. Осиповъ, Александръ Яковлевичъ, крестьянинъ, сложилъ полномочія Члена Собора.
 6. Смирновъ, Михаилъ Павловичъ, преподаватель духовной семинаріи.

Омской епархіи.

 1. Инфантьевъ, Василій Ѳеофановичъ, священникъ.
 2. Серебряковъ, Михаилъ Константиновичъ, діаконъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 3. Арашкевичъ, Маркъ Петровичъ, инспекторъ высшаго начальнаго училища.
 4. Воронинъ, Левъ Михайловичъ.
 5. Синеоковъ, Яковъ Арсеньевичъ, землевладѣлецъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.

Оренбургской епархіи.

 1. Ильинъ, Іоаннъ Александровичъ, протоіерей.
 2. Несмѣяновъ, Димитрій Архиповичъ, псаломщикъ.
 3. Архангельскій, Иванъ Ивановичъ, секретарь духовной консисторіи.
 4. Мрочковскій, Константинъ Ивановичъ, полковникъ.
 5. Островъ, Борисъ Алексѣевичъ, преподаватель гимназіи. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 6. Сергѣевъ, Гавріилъ Гурьевичъ, земледѣлецъ.

Орловской епархіи.

 1. Брянцевъ, Николай Васильевичъ, протоіерей.
 2. Тихомировъ, Константинъ Николаевичъ, псаломщикъ.
 3. Говоровъ, Николай Георгіевичъ, преподаватель духовнаго училища.
 4. Сапинъ, Романъ Емельяновичъ, помощникъ смотрителя духовнаго училища.
 5. Черепневъ, Петръ Адріановичъ, крестьянинъ.

Пензенской епархіи.

 1. Куликовъ, Евфимій Ѳеодоровичъ, священникъ.
 2. Нечаевъ, Михаилъ Андреевичъ, діаконъ.
 3. Бѣликовъ, Игорь Ивановичъ, товарищъ Прокурора Окружнаго Суда.
 4. Рудневъ, Павелъ Яковлевичъ, инспекторъ народныхъ училищъ.
 5. Чернышевъ, Ѳеодоръ Петровичъ, хлѣбопашецъ.

Пермской епархіи.

 1. Кудрявцевъ, Сергѣй Николаевичъ, священникъ.
 2. Куляшевъ, Андрей Гавріиловичъ, псаломщикъ.
 3. Знамировскій, Николай Ивановичъ, инспекторъ духовной семинаріи.
 4. Стахіевъ, Иванъ Сергѣевичъ, членъ Окружнаго Суда.
 5. Уткинъ, Иванъ Ивановичъ, крестьянинъ.

Петроградской епархіи.

 1. Лахостскій, Павелъ Николаевичъ, протоіерей.
 2. Миртовъ, Петръ Алексiевичъ, протоіерей.
 3. Васильевъ, Аѳанасій Васильевичъ, членъ Совѣта Государственнаго Контроля.
 4. Глаголевъ, Михаилъ Ѳеодоровичъ, дѣлопроизводитель Страхового Отдѣла Духовнаго вѣдомства, законоучитель.
 5. Семеновъ, Митрофанъ Алексѣевичъ, членъ Петроградскаго Комитета но дѣламъ печати

Подольской епархіи.

 1. Мельницкій, Сергѣй Антоновичъ, священникъ.
 2. Корнилецкій, Иванъ Семеновичъ, псаломщикъ.
 3. Бондарчукъ, Гавріилъ Тихоновичъ, земледѣлецъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 4. Любинскій Петръ Васильевичъ, мировой судья. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 5. Шендрикъ, Стефанъ Ивановичъ, крестьянинъ.

Полоцкой епархіи.

 1. Зайцъ, Кириллъ Іоанновичъ, протоіерей
 2. Стальмашевскій, Александръ Михайловичъ, священникъ.
 3. Бялыницкій-Бируля, Борисъ Андреевичъ, членъ Окружнаго Суда.
 4. Зайцевъ, Трофимъ Гавриловичъ, крестьянинъ.
 5. Полонскій, Георгій Ивановичъ, оберъ-офицеръ дли порученій по воздушному флоту.

Полтавской епархіи.

 1. Четвериковъ, Сергій Іоанновичъ, протоіерей.
 2. Запорожченко, Ипполитъ Вавиловичъ, діаконъ.
 3. Глухота, Симеонъ Александровичъ.
 4. Дѣевъ, Георгій Климентовичъ, директоръ реальнаго училища. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 5. Харьковъ, Василій Филипповичъ, преподаватель духовной семинаріи.

Псковской епархіи.

 1. Преображенскій, Георгій Іоанновичъ, протоіерей.
 2. Архангельскій Леонидъ Григорьевичъ, псаломщикъ.
 3. Егоровъ, Алексѣй Егоровичъ, крестьянинъ.
 4. Соколовъ, Николай Ѳеодоровичъ, административный судья. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 5. Тимоѳеевъ, Алексѣй Тимоѳеевичъ, крестьянинъ.

Рижской епархіи.

 1. Намнѣкъ, Іоаннъ Іоанновичъ, священникъ.
 2. Пятсь, Николай Іаковлевичъ, священникъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 3. Каэласъ, Александръ Ананьевичъ, Приват-доцентъ Московскаго Университета.
 4. Маршанъ, Петръ Андреевичъ, учитель.
 5. Осиповъ, Сергѣй Александровичъ, помощникъ смотрителя духовнаго училища.

Рязанской епархіи.

 1. Красновъ, Леонидъ Матвѣевичъ, протоіерей.
 2. Пальминъ, Александръ Ивановичъ, псаломщикъ.
 3. Веселовскій, Сергѣй Павловичъ, директоръ гимназіи. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 4. Зеленцовъ, Василій Ивановичъ, миссіонеръ.
 5. Клевезаль, Владиміръ Павловичъ, врачъ.

Самарской епархіи.

 1. Григорьевъ, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ, священникъ.
 2. Никольскій, Алексій Николаевичъ, діаконъ.
 3. Васильевъ, Петръ Васильевичъ, помощникъ Окружнаго Акцизнаго Надзирателя.
 4. Гаранинъ, Тихонъ Максимовичъ, церковный староста.
 5. Спасскій, Николай Іосифовичъ, начальникъ службы сборовъ на желѣзной дорогѣ.

 Саратовской епархіи.

 1. Маринъ, Михаилъ Ѳеодоровичъ, священникъ.
 2. Архангельскій, Василій Іоанновичъ, діаконъ.
 3. Араповъ, Александръ Ивановичъ, крестьянинъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 4. Боголюбовъ, Ѳеодоръ Семеновичъ, преподаватель техническаго училища.
 5. Гавриловскій, Василій Михайловичъ, директоръ учительской семинаріи. Сложилъ полномочія Члена Собора.

Симбирской епархіи.

 1. Садовскій, Владиміръ Петровичъ, протоіерей.
 2. Доброхотовъ, Петръ Владиміровичъ, псаломщикъ.
 3. Маловъ, Иванъ Ивановичъ, крестьянинъ.
 4. Рождественскій, Вячеславъ Александровичъ, епархіальный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ.
 5. Рудневъ, Сергѣй Петровичъ, членъ Окружнаго Суда.

Смоленской епархіи.

 1. Санковскій, Александръ Васильевичъ, протоіерей.
 2. Чельцовъ, Петръ Алексiевичъ, священникъ.
 3. Медвѣдковъ, Николай Николаевичъ, помощникъ смотрителя духовнаго училища.
 4. Орловъ, Иванъ Константиновичъ, хлѣбопашецъ.
 5. Смирновъ, Павелъ Михайловичъ, преподаватель духовной семинаріи.

Ставропольской епархіи.

 1. Карташевъ, Николай Тимоѳеевичъ, священникъ.
 2. Ломако, Григорій Петровичъ, священникъ.
 3. Аббати, Андрей Ивановичъ, ученый лѣсоводъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 4. Сперанскій, Яковъ Димитріевичъ, преподаватель.
 5. Шарко, Маркъ Никифоровичъ, казакъ.

Сухумской епархіи.

 1. Львовъ, Владиміръ Александровичъ, протоіерей.
 2. Кехгіопуло, Софоклъ Павловичъ, преподаватель духовнаго училища.
 3. Россіевь, Павелъ Ампліевичъ, общественный дѣятель.

Таврической епархіи.

 1. Сербиновь, Петръ Ивановичъ, протоіерей.
 2. Щукинъ, Сергѣй Николаевичъ, протоіерей.
 3. Булгаковъ, Сергѣй Николаевичъ, профессоръ Московскаго Университета и Коммерческаго Института.
 4. Саловъ, Андрей Александровичъ, членъ Окружнаго Суда.
 5. Титовъ, Григорій Ивановичъ, земледѣлецъ.

Тамбовской епархіи.

 1. Суворовъ, Александръ Васильевичъ, протоіерей.
 2. Востоковъ, Александръ Александровичъ, псаломщикъ.
 3. Бѣлоглазовъ, Григорій Ильичъ, земледѣлецъ.
 4. Новосельскій, Андрей Васильевичъ, помощникъ смотрителя духовнаго училища.
 5. Смирновъ, Петръ Алексѣевичъ, смотритель духовнаго училища.

Тверской епархіи.

 1. Веніаминъ, архимандритъ, ректоръ семинаріи.
 2. Знаменскій, Іоаннъ Васильевичъ, протоіерей.
 3. Виноградовъ, Иванъ Александровичъ, смотритель духовнаго училища.
 4. Волковъ, Димитрій Ивановичъ, торговецъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 5. Дьяченко, Владиміръ Григорьевичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 6. Рубцовъ, Василій Георгіевичъ, торговый приказчикъ.

Тифлиссной епархіи.

 1. Разумовскій, Александръ Петровичъ, протоіерей.
 2. Ногатыревъ, Алексій Гавриловичъ, священникъ.
 3. Виноградовъ, Иванъ Алексѣевичъ, помощникъ смотрителя духовнаго училища.
 4. Куницъ, Иванъ Васильевичъ, земледѣлецъ.
 5. Тихвинскій, Викторъ Павловичъ, преподаватель духовной семинаріи. Сложилъ полномочія Члена Собора.

Тобольской епархіи.

 1. Александровъ, Павелъ Іоанновичъ, священникъ.
 2. Заборовскій, Николай Яковлевичъ, псаломщикъ.
 3. Андрониковъ, Иванъ Александровичъ, присяжный повѣренный.
 4. Васильевъ, Алексѣи Алексѣевичъ, преподаватель гимназіи.
 5. Зибаревъ, Ѳеодоръ Герасимовичъ, земледѣлецъ.

Томской епархіи.

 1. Галаховъ, Іаковъ Іаковлевичъ, протоіерей-профессоръ.
 2. Шаримъ, Іоаннъ Сергiевичъ, священникъ.
 3. Писаревъ, Павелъ Ивановичъ, агентъ страхованія отъ огня.
 4. Протодіаконовъ, Борисъ Петровичъ, мировой судья.
 5. Соколовскій, Кононъ Ивановичъ, преподаватель гимназіи. Сложилъ полномочія Члена Собора.

Тульской епархіи.

 1. Введенскій, Владиміръ Ѳеодоровичъ, протоіерей.
 2. Нечаевъ, Тихонъ Николаевичъ, псаломщикъ.
 3. Губановъ, Матвѣй Тимофеевичъ, крестьянинъ.
 4. Краснопѣвцевъ, Алексѣй Ильичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 5. Троицкій, Николай Ивановичъ, завѣдующій Тульской Палатой древностей.

Туркестанской епархіи.

 1. Юновидовъ, Александръ Аѳанасьевичъ, протоіерей.
 2. Ильинъ, Василіи Михайловичъ, священникъ. Выбылъ изъ состава Собора за отмѣной выборовъ.
 3. Ратьковскій, Петръ Матвѣевичъ, священникъ.
 4. Ветчинкинъ, Михаилъ Павловичъ, учитель.
 5. Малицкій, Николай Гурьевичъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора за неприбытіемъ.
 6. Чагадаевъ, Андрей Георгіевичъ, князь, мировой судья.

Уфимской епархіи.

 1. Поярковъ, Викторъ Алексѣевичъ, протоіерей.
 2. Концевичъ, Николай Васильевичъ, священникъ.
 3. Востоковъ, Владиміръ Игнатьевичъ, священникъ.
 4. Котельниковъ, Михаилъ Николаевичъ, директоръ училища глухонѣмыхъ.
 5. Ница, Александръ Ѳеодоровичъ, директоръ гимназіи.

Финляндской епархіи.

 1. Хотовицкій, Александръ Александровичъ, протоіерей.
 2. Варѳоломеевъ, Христофоръ Ивановичъ, б. юрисконсультъ Финляндскаго Сената. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 3. Пантинъ, Николай Ивановичъ, управляющій таможней.
 4. Шошковъ, Николай Николаевичъ, купецъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.

Харьковской епархіи.

 1. Станиславскій, Алексій Маркіановичъ, протоіерей.
 2. Дейниновскій, Максимъ Андреевичъ, протодіаконъ.
 3. БичъЛубенскій, Иванъ Михайловичъ, почетный мировой судья.
 4. Погодинъ, Александръ Львовичъ, профессоръ Харьковскаго Университета. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 5. Остроумовъ, Михаилъ Андреевичъ, профессоръ Харьковскаго Университета.

Херсонской епархіи.

 1. Салагоръ, Павелъ Елисѣевичъ, священникъ.
 2. Коцарь, Александръ Алексѣевичъ, псаломщикъ.
 3. Волобуевъ, Степанъ Николаевичъ, врачъ.
 4. Кальневь, Михаилъ Александровичъ, епархіальный миссіонеръ.
 5. Цвѣтковъ, Павелъ Васильевичъ, нотаріусъ.

Холмской епархіи.

 1. Бекаревичъ, Эмиліанъ Игнатьевичъ, протоіерей.
 2. Романовичъ, Георгій Ивановичъ, псаломщикъ.
 3. Витошинсній, Эмиліанъ Михайловичъ, преподаватель гимназіи
 4. Ольховскій, Григорій Александровичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 5. Павлюкъ, Антонъ Димитріевичъ, служащій на желѣзной дорогѣ.

Черниговской епархіи.

 1. Секундовъ, Александръ Александровичъ, священникъ.
 2. Самбурскій, Константинъ Ивановичъ, псаломщикъ.
 3. Гораинъ, Анатолій Ѳеодоровичъ, инспекторъ гимназіи.
 4. Раевскій, Сергѣй Михайловичъ, управляющій Казенной Палатой.
 5. Рачинскій, Александръ Константиновичъ, почетный мировой судья.

Якутской епархіи.

 1. Ильинскій, Василій Николаевичъ, протоіерей, ректоръ духовной семинаріи.
 2. Нифонтовъ, Николай Иннокентьевичъ, протоіерей.
 3. Москвинъ, Николай Николаевичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 4. Новиковъ, Петръ Васильевичъ, преподаватель духовной семинаріи.
 5. Поповъ, Пантелеимонъ Васильевичъ, преподаватель духовной семинаріи. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.

Ярославской епархіи.

 1. Добровольскій, Василій Никаноровичъ, протоіерей.
 2. Масальскій, Александръ Павловичъ, священникъ.
 3. Золотаревъ, Алексѣй Алексѣевичъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 4. Малыгинъ, Николай Григорьевичъ, крестьянинъ.
 5. Смирновъ, Константинъ Николаевичъ, инспекторъ классовъ женскаго духовнаго училища.
 6. Урусовъ, Петръ Димитріевичъ, князь, управляющій отдѣленіемъ Крестьянскаго Банка.

IV.

По выборамъ отъ викаріатствъ.

(Ст. 83 Положенія о созывѣ Собора.)

 

Бакинскаго.

 1. Григорій, Епископъ Бакинскій, засимъ Епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій.
 2. Соколовъ, Владиміръ Григорьевичъ, завѣдующій счетоводствомъ Городской Управы.

Эриванскаго.

 1. Параскевовъ, Александръ Павловичъ, священникъ.
 2. Политовъ, Николай Васильевичъ, инспекторъ народныхъ училищъ.

Уральскаго.

(По особому постановленію Собора. Протоколъ № 17, ст. ІѴ) 

 1. Годуновъ, Михаилъ Фокіевичъ, священникъ.
 2. Ловцовъ, Александръ Іаковлевичъ, священникъ.
 3. Гогушкинъ, Сергѣй Петровичъ, казакъ.
 4. Данилевскій, Константинъ Васильевичъ, преподаватель духовнаго училища.
 5. Шаховъ, Николай Михайловичъ, земледѣлецъ.

Камчатскаго.

(По особому постановленію Собора. Протоколъ № 17, ст. VIII). 

 1. Несторъ, Епископъ Камчатскій.
 2. Новограбленовъ, Иванъ Трифоновичъ, служащій торговой фирмы

V.

Намѣстники Лавръ.

(Ст. 86 Положенія о созывѣ Собора).

 1. Амвросій, архимандритъ, — Кіево-Печерской Лавры.
 2. Кронидъ, архимандритъ, — Троице-Сергіевой Лавры.
 3. Паисій, архимандритъ, — Почаевской Лавры.
 4. Прокопій, Епископъ Елисаветградскій — Александро-Невской Лавры. По освобожденіи отъ намѣстничества оставленъ Членомъ Собора но особому постановленію.

VI.

Настоятели монастырей:

(Ст. 86 Положенія о созывѣ Собора).

 1. Маврикій, игуменъ Валаамскаго монастыря. Скончался.
 2. Веніаминъ, архимандритъ Соловецкаго монастыря.
 3. Исаакиій, архимандритъ Оптиной пустыни.
 4. Іерофей, игуменъ Саровской пустыни.

VII.

Отъ монашествующихъ.

(Ст. 87 Положенія о созывѣ Собора).

 1. Антоній, Архіепископъ Харьковскій. Полномочія по избранію сложилъ.
 2. Тихонъ, Епископъ Уральскій.
 3. Феодоръ, Епископъ Волоколамскій.
 4. Александръ, архимандритъ, намѣстникъ Боголюбова монастыря, Владимірской епархіи.
 5. Алексій, архимандритъ, настоятель Боровскаго Пафнутъева монастыря, Калужской епархія.
 6. Варлаамъ, архимандритъ, настоятель Бѣлогорскаго монастыря Пермской епархіи. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 7. Владиміръ, архимандритъ, членъ Петроградскаго духовно-цензурнаго комитета.
 8. Гурій, архимандритъ, инспекторъ Казанской Духовной Академіи.
 9. Матѳей, архимандритъ, ректоръ Пермской Духовной Семинаріи.
 10. Алексій, іеромонахъ Зосимовой пустыни. Московской епархіи.
 11. Аѳанасій, іеромонахъ, преподаватель Владимірской Духовной Семинарія.
 12. Діонисій, іеромонахъ Перервинскаго монастыря. Московской епархіи.

VIII.

Протопресвитеры:

(Ст. 88 Положенія о созывѣ Собора).

 1. Любимовъ Николай Александровичъ — Большого Успенскаго собора.
 2. Шавельскій Георгій Іоанновичъ — военнаго и морского духовенства.

IX.

Отъ военнаго и морского духовенства.

(Ст. 89 Положенія о созывѣ Собора).

 1. Богородицкій, Константинъ Николаевичъ, протоіерей.
 2. Воловей, Ѳеодосій Степановичъ, протоіерей.
 3. Лепорскій, Петръ Іоанновичъ, протоіерей.
 4. Матиковъ, Илья Кирилловичъ, протоіерей.
 5. Рубинъ, Николай Васильевичъ, протоіерей.
 6. Спасскій, Георгій Александровичъ, протоіерей.
 7. Стешенко, Константинъ Константиновичъ, протоіерей.
 8. Егоровъ, Владиміръ Николаевичъ, священникъ.
 9. Симо, Петръ Адамовичъ, протодіаконъ.
 10. Велицкій, Владиміръ Іоанновичъ, псаломщикъ.

Х.

Отъ дѣйствующей арміи.

(Ст. 89 Положенія о созывѣ Собора). 

 1. Баишевъ, Иванъ Васильевичъ, авіаціонный механикъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 2. Безкровный, Никита Гавріиловичъ, псаломщикъ.
 3. Иванцовъ, Сергѣй Ивановичъ, адъютантъ 49 сапернаго баталіона.
 4. Калимановъ, Василій Филипповичъ, прапорщикъ.
 5. Кремневъ, Яковъ Алексѣевичъ, унтеръ-офицеръ.
 6. Лащенковъ, Димитрій Алексѣевичъ, подпоручикъ.
 7. Новицкій, Игорь Валентиновичъ, полковникъ.
 8. Пулга, Павелъ Владиміровичъ, ефрейторъ.
 9. Разумовъ, Порфирій Аггеевичъ, земледѣлецъ.
 10. Розановъ, Сергѣй Николаевичъ, врачъ.
 11. Свѣчинъ, Алексѣй Алексѣевичъ, капитанъ I ранга. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 12. Солдатенковъ, Косьма Васильевичъ, старшій лейтенантъ.
 13. Стукало, Владиміръ Петровичъ, ефрейторъ.
 14. Трубецкой, Григорій Николаевичъ, князь.
 15. Шиловъ, Иванъ Трофимовичъ, унтеръ-офицеръ.

XI.

Отъ единовѣрцевъ.

(Ст. 90 Положенія о созывѣ Собора).

 1. Шлеекъ, Григорій Степановичъ, протоіерей.
 2. Шлеевъ, Симеонъ Іоанновичъ, протоіерей. Полномочія по избранію сложилъ.
 3. Верховскій, Сергій Константиновичъ, священникъ.
 4. Волковъ, Петръ Михайловичъ, священникъ.
 5. Новиковъ, Андрей Прохоровичъ, священникъ.
 6. Сосновцевъ, Андрей Іоанновичъ, священникъ.
 7. Виноградовъ, Михаилъ Николаевичъ, инженеръ.
 8. Дурандинъ, Николай Николаевичъ, коммерсантъ.
 9. Лаврентьевъ, Иванъ Евтихіевичъ, торговопромышленникъ.
 10. Щепкинъ, Иванъ Петровичъ, кожевенный заводчикъ.
 11. Ухтомскій, Алексѣй Алексѣевичъ, князь, приват-доцентъ Петроградскаго Университета.

XII.

Члены Предсоборнаго Совѣта.

(Ст. 91 Положенія о созывѣ Собора). 

 1. Агаѳангелъ, Архіепископъ, засимъ Митрополитъ Ярославскій и Ростовскій
 2. Андрей, Епископъ Уфимскій и Мензелинскій.
 3. Андроникъ, Епископъ Пермскій и Кунгурскій.
 4. Арсеній, Архіепископъ, засимъ Митрополитъ Новгородскій и Старорусскій.
 5. Владиміръ, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій. Скончался мученически въ Кіевѣ, 25 января 1918 г.
 6. Георгій, Епископъ Минскій и Туровскій.
 7. Евлогій, Архіепископъ Волынскій и Житомірскій.
 8. Кириллъ, Архіепископъ Тамбовскій и Шацкій, засимъ Митрополитъ Тифлискій и Бакинскій, Экзархъ Кавказскій.
 9. Михаилъ, Епископъ Самарскій и Ставропольскій.
 10. Платонъ, Митрополитъ Тифлисскій, Экзархъ Кавказскій, засимъ Митрополитъ Херсонскій и Одесскій.
 11. Сергій, Архіепископъ Финляндскій, засимъ Митрополитъ Владимірскій и Шуйскій.
 12. Тихонъ, Митрополитъ Московскій и Коломенскій, съ 21 Ноября 1917 г Святѣйшій Патріархъ Московскій и Всея Россіи.
 13. Аггеевъ, Константинъ Марковичъ, протоіерей, предсѣдатель Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
 14. Артамоновъ, Леонидъ Константиновичъ, генералъ отъ инфантеріи.
 15. Астровъ, Павелъ Ивановичъ, членъ Московскаго Окружнаго Суда.
 16. Аѳанасьевъ, Аполлонъ Павловичъ, ассистентъ Петроградскаго Университета. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 17. Бенешевичъ, Владиміръ Николаевичъ, профессоръ Петроградскаго Университета.
 18. Боголюбовъ, Дмитрій Ивановичъ, инспекторъ Воронежской Духовной Семинаріи.
 19. Брилліантовъ, Александръ Ивановичъ, профессоръ Петроградской Духовной Академіи.
 20. Васильевскій, Михаилъ Николаевичъ, профессоръ Казанской Духовной Академіи.
 21. Верховской, Павелъ Владиміровичъ, профессоръ Донского Университета. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 22. Высоцкій, Георгій Константиновичъ, сенаторъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора за не прибытіемъ.
 23. Глаголевъ, Сергѣй Сергѣевичъ, профессоръ Московской Духовной Академіи.
 24. Громогласовъ, Илья Михайловичъ, профессоръ Московской Духовной Академіи.
 25. Гурьевъ, Петръ Викторовичъ, управляющій Канцеляріею Святѣйшаго Сѵнода.
 26. Добронравовъ, Николай Павловичъ, протоіерей.
 27. Дьяконовъ, Михаилъ Алексѣевичъ, управляющій Контролемъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
 28. Завитневичъ, Владиміръ Зеноновичъ, профессоръ Кіевской Духовной Академіи.
 29. Карабиновъ, Иванъ Алексѣевичъ, профессоръ Петроградской Духовной Академіи.
 30. Карташевъ, Антонъ Владиміровичъ, Министръ Исповѣданій.
 31. Котляревскій, Сергѣй Андреевичъ, профессоръ, Товарищъ Министра Исповѣданій.
 32. Кудрявцевъ, Петръ Павловичъ, профессоръ Кіевской Духовной Академіи.
 33. Кузнецовъ, Николай Димитріевичъ, присяжный повѣренный.
 34. Лазаревскій, Николай Ивановичъ, сенаторъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 35. Львовъ, Владиміръ Николаевичъ, Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода, членъ Государственной Думы. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 36. Любимовъ, Николаи Александровичъ, протопросвитеръ Большого Успенскаго Собора.
 37. Мансуровъ, Павелъ Борисовичъ, директоръ Архива Министерства иностранныхъ дѣлъ.
 38. Мищенко, Ѳеодоръ Ивановичъ, профессоръ Кіевской Духовной Академіи
 39. Николинъ, Иванъ Петровичъ, преподаватель Внѳанской Духовной Семинаріи.
 40. Осѣцкій, Александръ Александровичъ, директоръ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Сложилъ полномочія члена Собора.
 41. Папковъ, Александръ Александровичъ, б. губернаторъ въ Финляндіи.
 42. Пилкинъ, Александръ Петровичъ, товарищъ оберъ-прокурора Правительствующаго Сената. Призванъ выбывшимъ изъ состава Собора за неприбытіемъ.
 43. Покровскій Александръ Ивановичъ, профессоръ Новороссійскаго Университета.
 44. Покровскій, Иванъ Михайловичъ, профессоръ Казанской Духовной Академіи.
 45. Поповъ, Николай Григорьевичъ, протоіерей.
 46. Радзимовскій, Валеріанъ Васильевичъ, юрисконсультъ при оберъ-прокурорѣ Святѣйшаго Сѵнода.
 47. Рождественскій, Александръ Петровичъ, протоіерей, профессоръ Петроградской Духовной Академіи.
 48. Россейкинъ, Ѳеодоръ Михайловичъ, профессоръ Московской Духовной Академіи.
 49. Рункевичъ, Степанъ Григорьевичъ, помощникъ управляющаго Синодальной Канцеляріей.
 50. Самуиловъ, Вячеславъ Никандровичъ, правитель дѣлъ Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ.
 51. Скабаллановичъ, Михаилъ Николаевичъ, профессоръ Кіевской Духовной Академіи. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 52. Смирновъ, Александръ Васильевичъ, протоіерей, профессоръ Петроградскаго Университета.
 53. Соколовъ, Иванъ Ивановичъ, профессоръ Петроградской Духовной Академіи.
 54. Соколовъ, Павелъ Ильичъ, протоіерей, предсѣдательствующій въ Училищномъ Совѣтѣ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
 55. Титлиновъ, Борисъ Васильевичъ, профессоръ Петроградской Духовной Академіи.
 56. Тураевъ, Борисъ Александровичъ, профессоръ Петроградскаго Университета.
 57. Успенскій, Владиміръ Васильевичъ, исп. д. инспектора классовъ Петроградскаго епархіальнаго женскаго училища.
 58. Филоненко, Ѳеодоръ Димитріевичъ, протоіерей.
 59. Цвѣтковъ, Николай Васильевичъ, протоіерей.
 60. Шеинъ, Василій Павловичъ, членъ Государственной Думы IV созыва.
 61. Шлеевъ, Симеонъ Іоанновичъ, протоіерей.
 62. Яцкевичъ, Викторъ Ивановичъ, дирек. Департамента по дѣламъ Православной Церкви.

XIII.

Отъ Духовныхъ Академій.

(Ст. 92 Положенія о созывѣ Собора).

 1. Жуковичъ, Платонъ Николаевичъ, профессоръ Петроградской Духовной Академіи.
 2. Иларіонъ, архимандритъ, профессоръ Московской Духовной Академій.
 3. Керенскій, Владиміръ Александровичъ, профессоръ Казанской Духовной Академіи.
 4. Лапинъ, Павелъ Димитріевичъ, профессоръ Казанской Духовной Академіи.
 5. Писаревъ, Николай Николаевичъ, протоіерей, профессоръ Казанской Духовной Академіи.
 6. Поповъ, Василій Димитріевичъ, профессоръ Кіевской Духовной Академіи.
 7. Поповъ, Иванъ Васильевичъ, профессоръ Московской Духовной Академіи.
 8. Прилуцкій, Василій Димитріевичъ, священникъ, профессоръ Кіевской Духовной Академіи.
 9. Соколовъ, Иванъ Павловичъ, профессоръ Петроградской Духовной Академіи.
 10. Рождественскій, Димитрій Васильевичъ, протоіерей, профессоръ Московской Духовной Академіи.
 11. Рыбинскій, Владиміръ Петровичъ, профессоръ Кіевской Духовной Академіи.
 12. Титлиновъ, Борисъ Васильевичъ, профессоръ Петроградской Духовной Академіи.

XIV.

Отъ Академіи Наукъ и Университетовъ.

(Ст. 93 Положенія о созывѣ Собора). 

 1. Никольскій, Николай Константиновичъ, академикъ.
 2. Андреевъ, Иванъ Димитріевичъ, профессоръ Петроградскаго Университета. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 3. Приселковъ, Михаилъ Димитріевичъ, приватъ-доцентъ Петроградскаго Университета.
 4. Трубецкой, Евгеній Николаевичъ, князь, профессоръ Московскаго Университета.
 5. Боголюбовъ, Николай Михайловичъ, протоіерей, профессоръ Кіевскаго Университета.
 6. Темниковскій, Евгеній Николаевичъ, профессоръ Харьковскаго Университета. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 7. Соколовъ, Владиміръ Константиновичъ, профессоръ Казанскаго Университета.
 8. Флоровскій, Антонъ Васильевичъ, профессоръ Новороссійскаго Университета.
 9. Преображенскій, Алексѣй Ѳеоктистовичъ, протоіерей, профессоръ Саратовскаго Университета.
 10. Красноженъ, Михаилъ Георгіевичъ, профессоръ Юрьевскаго Университета.
 11. Прокошевъ, Павелъ Александровичъ, профессоръ Томскаго Университета.
 12. Верховской, Павелъ Владиміровичъ, профессоръ Донского Университета.
 13. Фіолетовъ, Николай Николаевичъ, профессоръ Пермскаго Университета.

ХѴ.

Отъ Государственной Думы и Государственнаго Совѣта.

(Ст. 96 Положенія о созывѣ Собора).

а) отъ Государственной Думы:

 1. Арефьевъ, Михаилъ Ивановичъ.
 2. Бобринскій, Владиміръ Алексѣевичъ, графъ.
 3. Васильчиковъ, Иларіонъ Сергѣевичъ, князь.
 4. Гепецкій, Николай Эмиліановичъ, протоіерей.
 5. Евсѣевъ, Илья Тимоѳеевичъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 6. Каптеревъ, Николай Ѳеодоровичъ, профессоръ. Скончался.
 7. Ковалевскій, Евграфъ Петровичъ.
 8. Лашкевичъ, Валеріанъ Васильевичъ.
 9. Львовъ Николай Николаевичъ. Сложилъ полномочія Члена Собора.
 10. Потуловъ, Василій Александровичъ.
 11. Родзянко, Михаилъ Владиміровичъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 12. Шидловскій, Сергѣй Иліодоровичъ.

б) отъ Государственнаго Совѣта.

 1. Гучковъ, Александръ Ивановичъ. Призналъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 2. Зубчаниновъ, Сергѣй Ивановичъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 1. Каменскій, Петръ Валеріевичъ. Скончался.
 2. Менделѣевъ, Павелъ Ивановичъ.
 3. Олсуфьевъ, Димитрій Адамовичъ, графъ.
 4. Савельевъ, Василій Владиміровичъ. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.
 5. Самаринъ, Александръ Димитріевичъ.
 6. Эрнстовъ, Андрей Михайловичъ, князь. Признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.

ХѴІ.

Представители автокефальныхъ Православныхъ Церквей.

(Ст. 97 Положенія о созывѣ Собора).

 1. Никодимъ, Епископъ Гушскіи, представитель Румынской церкви.
 2. Михаилъ, архимандритъ, представитель Сербскаго митрополита.

 ХѴІІ.

Замѣстители Членовъ Собора:

(Ст. 77 Положенія о созывѣ Собора).

 1. Амвросій, епископъ Елецкій, викарій Орловской епархіи, замѣститель Серафима, Епископа Орловскаго и Сѣвскаго.
 2. Аполинарій, Епископъ Рыльскій, викарій Курской епархіи, замѣститель Ѳеофана, Епископа Курскаго и Обоянскаго.
 3. Борисъ, Епископъ Чебоксарскій, второй викарій Казанской епархіи, замѣститель Іакова, Митрополита Казанскаго и Свіяжскаго.
 4. Гавріилъ, Епископъ Барнаульскій, викарій Томской епархіи, замѣститель Анатолія, Епископа Томскаго и Алтайскаго.
 5. Голубцовъ, Георгій Стефановичъ, протоіерей, настоятель Сухумскаго каѳедральнаго собора, замѣститель Сергія, Епископа Сухумскаго.
 6. Ефремъ, Епископъ Соленгинскій, викарій Забайкальской епархіи, замѣститель Мелетія, Епископа, Забайкальскаго и Нерчинскаго.
 7. Міи, Симеонъ Симеоновичъ, протоіерей, настоятель Софійскаго Собора въ Японіи, замѣститель Сергія, Епископа Японскаго.
 8. Нефедьевъ Александръ Симеоновичъ, протоіерей, смотритель Владикавказскаго духовнаго училища, замѣститель Макарія, Епископа Владикавказскаго и Моздокскаго. Скончался.
 9. Николай, Епископъ Златоустовскій, викарій Уфимской епархіи, замѣститель Андрея, Епископа Уфимскаго и Мензелинскаго.
 1. Павелъ, Епископъ Николо-Уссурійскій, викарій Владивостокской епархіи, замѣститель Евсевія, Архіепископа Приморскаго и Владивостокскаго.
 2. Плиссъ, Михаилъ Игнатьевичъ, протоіерей, ключарь Виленскаго каѳедральнаго Собора, замѣститель Епископа Елевѳерія, управляющаго Литовской епархіею.
 3. Шевалеевскій, Владиміръ Макарьевичъ, протоіерей, Полоцкій епархіальный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ, замѣститель Епископа Двинскаго Пантелеимона, управляющаго Полоцкою епархіею.

LXVI.

СПИСОКЪ

Членовъ Священнаго Собора

Православной Россійской Церкви

(Епископы, монашествующіе, клирики и міряне).

 

I.

 1. ТИХОНЪ, Святѣйшій Патріархъ Московскій и всея Россіи.

II.

Митрополиты:

 1. Владиміръ Кіевскій и Галицкій. Скончался мученически въ Кіевѣ 25 января 1918 г.
 2. Агаѳангелъ Ярославскій и Ростовскій.
 3. Іаковъ Казанскій и Свіяжскій.
 4. Антоній Харьковскій и Ахтырскій.
 5. Арсеній Новгородскій и Старорусскій.
 6. Сергій Владимірскій и Шуйскій.
 7. Платонъ Херсонскій и Одесскій.
 8. Кириллъ Тифлисскій и Бакинскій, Экзархъ Кавказскій.
 9. Веніаминъ Петроградскій и Гдовскій.

III.

Архіепископы:

 1. Агаѳодоръ Кавказскій и Ставропольскій.
 2. Анастасій Кишиневскій и Хотинскій.
 3. Веніаминъ Симбирскій и Сызранскій.
 4. Димитрій Таврическій и Симферопольскій.
 5. Евдокимъ Алеутскій и Сѣверо-Американскій.
 6. Евлогій Волынскій и Житомирскій.
 7. Евсевій Приморскій и Владивостокскій.
 8. Іоакимъ б. Нижегородскій и Арзамасскій.
 9. Іоаннъ Иркутскій и Верхоленскій.
 10. Іоаннъ Рязанскій и Зарайскій.
 11. Іоасафъ Коломенскій и Можайскій.
 12. Константинъ Могилевскій и Мстиславскій.
 13. Митрофанъ Донской и Новочеркасскій.
 14. Михаилъ Гродненскій и Брестскій.
 15. Назарій б. Херсонскій и Одесскій.
 16. Серафимъ Тверской и Кашинскій.
 17. Тихонъ Воронежскій и Задонскій.

IV.

Епископы:

 1. Аверкій Острожскій.
 2. Агапитъ Екатеринославскій и Маріупольскій.
 3. Александръ Вологодскій и Тотемскій.
 4. Алексій Николаевскій, управляющій Херсонской епархіей.
 5. Анатолій Томскій и Алтайскій.
 6. Андрей Уфимскій и Мензелинскій.
 7. Андроникъ Пермскій и Кунгурскій.
 8. Владиміръ Бѣлостокскій.
 9. Георгій Минскій и Туровскій.
 10. Гермогенъ Тобольскій и Сибирскій.
 11. Григорій Екатеринбургскій и Ирбитскій.
 12. Григорій Краснослободскій, управляющій Пензенской епархіей.
 13. Діонисій Кроменецкій, управляющій Холмской епархіей.
 14. Досиѳей Саратовскій и Царицынскій.
 15. Евгеній Приамурскій и Благовѣщенскій.
 16. Евгеній Костромской и Галичскій.
 17. Евсевій Псковскій и Порховскій.
 18. Евфимій Якутскій и Вилюйскiй.
 19. Елевѳерій Ковенскій, управляющій Литовской епархіей.
 20. Зосима Киренскій, управляющій Енисейской епархіей.
 21. Иннокентій Туркестанскій и Ташкентскій.
 22. Іоанникій Олонецкій и Петрозаводскій.
 23. Іосифъ Угличскій, управляющій Рижской епархіей.
 24. Іувеналій Тульскій и Бѣлевскій.
 25. Макарій Владикавказскій и Моздокскій.
 26. Мелетій Забайкальскій и Нерчинскій.
 27. Меѳодій Оренбургскій и Тургайскій.
 28. Митрофанъ Астраханскій и Царевскій.
 29. Митрофанъ Подольскій и Брацлавскій.
 30. Михаилъ Самарскій и Ставропольскій.
 31. Назарій Енисейскій и Красноярскій.
 32. Наѳанаилъ Архангельскій и Холмогорскій.
 33. Несторъ Камчатскій и Петропавловскій.
 34. Никандръ Вятскій и Слободскій.
 35. Никодимъ еп. Гушскій, представитель Румынской церкви.
 36. Пантелеимонъ Двинскій, управляющій Полоцкой епархіей.
 37. Пахомій Черниговскій и Нѣжинскій.
 38. Платонъ Ревельскiй, управляющій Рижскою епархіею.
 39. Прокопій Елисаветградскій, намѣстникъ Александро-Невской Лавры.
 40. Серафимъ Орловскій и Сѣвскій.
 41. Серафимъ Финляндскій и Выборгскій.
 42. Серафимъ Челябинскій, управляющій Екатеринбургской епархіей, засимъ Епископъ Старицкій.
 43. Сергій Сухумскій.
 44. Сергій Японскій.
 45. Сильвестръ Омскій и Павлодарскій.
 46. Тихонъ Уральскій и Николаевскій.
 47. Феодоръ Волоколамскій.
 48. Феодоръ Прилукскій, управляющій Пензенской епархіей.
 49. Феодосій Смоленскій и Дорогобужскій.
 50. Феофанъ Калужскій и Боровскій.
 51. Ѳеофанъ Курскій и Обоянскiй.
 52. Феофанъ Полтавскій и Переяславскій.
 53. Ѳеофилактъ Слуцкій, засимъ Елисаветпольскій.

V.

Протопресвитеры:

 1. Любимовъ Николай Александровичъ — Большого Успенскаго собора въ Москвѣ.
 2. Шавельскій Георгій Іоаковичъ — военнаго и морского духовенства.

VI.

Архимандриты:

 1. Александръ, Намѣстникъ Боголюбова монастыря.
 2. Алексій, Настоятель Боровскаго Пафнутіева монастыря.
 3. Амвросій, Намѣстникъ Киево-Печерской Лавры.
 4. Варлаамъ, Настоятель Бѣлогорскаго монастыря. Сложилъ полномочія.
 5. Веніаминъ, Ректоръ Тверской Духовной Семинаріи.
 6. Веніаминъ, Настоятель Соловецкаго монастыря
 7. Виссаріонъ, Настоятель Макаріева Унженскаго монастыря. Сложилъ полномочія.
 8. Владиміръ, членъ Петроградскаго духовно-цензурнаго комитета.
 9. Гурій, Инспекторъ Казанской Духовной Академіи.
 10. Иларіонъ, Профес. Москов. Духовной Академіи.
 11. Исаакібй, Настоятель Оптиной пустыни.
 12. Кронидъ, Намѣстникъ Троице-Сергіевой Лавры.
 13. Матѳей, Ректоръ Пермской Духовной Семинаріи.
 14. Михаилъ, Представитель Сербскаго Митрополита.
 15. Паисій, Намѣстникъ Почаевской Лавры.

VII.

Игумены:

 1. Маврикій, Валаамскаго монастыря. Скончался.
 2. Іерофей, Саровской пустыни.

VIII.

Іеромонахи:

 1. Алексій, Зосимовой пустыни Московской епархіи.
 2. Аѳанасій, Преподаватель Владимірской Духовной Семинаріи.
 3. Діонисій, Николаевскаго Перервинскаго монастыря Московской епархіи.

IX.

Митрофорные Протоіереи:

 1. Богородицкій Константинъ Николаевичъ.
 2. Лахостскій Павелъ Николаевичъ.
 3. Миртовъ Петръ Алексiевичъ.
 4. Смирновъ Александръ Васильевичъ, профессоръ.
 5. Соколовъ Павелъ Ильичъ.

X.

Протоіереи.

 1. Аггеевъ Константинъ Марковичъ.
 2. Бекаревичь Эмиліанъ Игнатьевичъ.
 3. Боголюбовъ Николай Михайловичъ, профессоръ.
 4. Брянцевъ Николай Васильевичъ.
 5. Введенскій Владиміръ Ѳеодоровичъ.
 6. Воловей Ѳеодосій Стефановичъ.
 7. Галаховъ Іаковъ Іаковлевичъ, профессоръ.
 8. Гепецкій Николай Эмиліановичъ.
 9. Добровольскій Василій Никаноровичъ.
 10. Добронравовъ Николай Павловичъ.
 11. Евсевіевъ Геннадій Николаевичъ.
 1. Завитаевъ Іоаннъ Макаровичъ. Выбылъ.
 2. Зайцъ Кириллъ Іоанновичъ.
 3. Знаменскій Іоаннъ Васильевичъ
 4. Зыковъ Александръ Яковлевичъ.
 5. Игнатьевъ Алексій Алексiевичъ. Сложилъ полномочія.
 6. Ильинскій Василій Николаевичъ.
 7. Ильинъ Іоаннъ Александровичъ.
 8. Капраловъ Евгеній Зотиковичъ.
 9. Корчинскій Іоаннъ Владиміровичъ.
 10. Красновъ Леонидъ Матвѣевичъ.
 11. Крутиковъ Павелъ Евѳиміевічъ.
 12. Кудрявцевъ Михаилъ Рафаиловичъ.
 13. Кузьминъ Павелъ Васильевичъ.
 14. Лепорскій Петръ Іоанновичъ.
 15. Львовъ Владиміръ Александровичъ.
 16. Лѣтницкій Николай Николаевичъ.
 17. Малиновскій Александръ Платоновичъ.
 18. Матиковъ Илья Кирилловичъ.
 19. Нигровскій Іоаннъ Павловичъ.
 20. Нифонтовъ Николай Иннокентіевичъ.
 21. Писаревъ Николай Николаевичъ, профессоръ.
 22. Покровскій Михаилъ Ѳеодоровичъ.
 23. Политковскій Михаилъ Григорьевичъ. Сложилъ полномочія.
 24. Поповъ Николай Григорьевичъ.
 25. Поярковъ Викторъ Викторовичъ.
 26. Преображенскій Алексій Ѳеоктистовичъ, профессоръ.
 27. Преображенскій Георгій Іоанновичъ.
 28. Преображенскій Николай Александровичъ.
 29. Разумовскій Александръ Петровичъ.
 30. Рождественскій Александръ Петровичъ, профессоръ.
 31. Рождественскій Димитрій Васильевичъ, профессоръ.
 32. Рубинъ Николай Васильевичъ.
 33. Садовскій Владиміръ Петровичъ.
 34. Санковскій Александръ Васильевичъ.
 35. Сербиновъ Петръ Іоанновичъ.
 36. Синцовъ Василій Іоанновичъ.
 37. Спасскій Георгій Александровичъ.
 38. Станиславскій Алексій Маркіановичъ.
 39. Старковъ Сергій Прокопіевичъ.
 40. Стешенко Константинъ Константиновичъ.
 41. Суворовъ Александръ Васильевичъ.
 42. Теодоровичъ Терентій Павловичъ.
 43. Томилинъ Иннокентій Николаевичъ.
 44. Трухмановъ Іоаннъ Ѳеодоровичъ.
 45. Туркевичъ Венедиктъ Іеронимовичъ.
 46. Туркевичъ Леонидъ Іеронимовичъ.
 47. Тюшняковъ Василій Константиновичъ.
 48. Филоненко Ѳеодоръ Дмитріевичъ.
 49. Хотовицкій Александръ Александровичъ.
 50. Цвѣтковъ Николай Васильевичъ.
 51. Четвериковъ Сергій Іоанновичъ.
 52. Шингаревх Василій Александровичъ.
 53. Шлеевх Симеонъ Іоанновичъ.
 54. Шлеевъ Григорій Степановичъ.
 55. Щукинъ Сергѣй Николаевичъ.
 56. Юновидовъ Александръ Аѳанасьевичъ.

XI.

Священники:

 1. Александровъ Павелъ Іоанновичъ.
 2. Альбицкій Александръ Геннадіевичъ.
 3. Андріевскій Іоаннъ Филипповичъ.
 4. Артоболевскій Іоаннъ Алексiевичъ.
 5. Богословскій Константинъ Александровичъ.
 6. Ботвиновскій Іаковъ Онисимовичъ.
 7. Бѣляевъ Василій Алексiевичъ.
 8. Верховскій Сергій Константиновичъ.
 9. Волковъ Петръ Михайловичъ.
 10. Востоковъ Владиміръ Игнатьевичъ.
 11. Вылковъ Автономъ Іоанновичъ.
 12. Голуновъ Михаилъ Фотіевичъ.
 13. Григорьевъ Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ.
 14. Егоровъ Владиміръ Николаевичъ.
 15. Елабужскій Михаилъ. Стефановичъ.
 16. Иваницкій Леонидъ Евгеньевичъ.
 17. Ильинскій Павелъ Матвеевичъ. Сложилъ полномочія.
 18. Ильинъ Василій Михаиловичъ. Выбылъ.
 19. Инфантьевъ Василій Ѳеофановичъ.
 20. Карташевъ Николай Тимоѳеевичъ.
 21. Кожинъ Василій Іоанновичъ.
 22. Концевичъ Николай Васильевичъ.
 23. Кубаевскій Павелъ Стефановичъ.
 24. Кудрявцевъ Сергій Николаевичъ.
 25. Кузнецовъ Фiлимонъ Кодратьевичъ.
 26. Кукулевскій Александръ Юрьевичъ.
 27. Куликовъ Евѳимій Ѳеодоровичъ.
 28. Кульчицкій Стефанъ Іоанновичъ.
 29. Ловцовъ Александръ Іаковлевичъ.
 30. Ломано Григорій Петровичъ.
 31. Маринъ Михаилъ Ѳеодоровичъ.
 32. Масальскій Александръ Павловичъ.
 33. Мельницкій Сергій Антоновичъ,
 34. Намнѣкъ Іоаннъ Іоанновичъ.
 35. Новиковъ Андрей Прохоровичъ,
 36. Ногатыревъ Алексій Гавриловичъ.
 37. Нѣжинцевъ Стефанъ Владиміровичъ.
 38. Околовичъ Михаилъ Ѳеодоровичъ.
 39. Параскевовъ Александръ Павловичъ.
 40. Пономаревъ Аристархъ Рафаиловичъ.
 41. Поповъ Александръ Александровичъ.
 42. Прилуцкій Василій Димитріевичъ, профессоръ.
 43. Пятсъ Николай Іаковлевичъ. Сложилъ полномочія.
 44. Ратьковскій Петръ Матвеевичъ.
 45. Сабининъ Стефанъ Александровичъ.
 46. Салагоръ Павелъ Евсѣевичъ.
 47. Секундовъ Александръ Александровичъ.
 48. Сироткинъ Николай Михайловичъ.
 49. Сосновцевъ Андрей Іоанновичъ.
 50. Сосунцовъ Евгеній Ѳеодоровичъ. Выбылъ.
 51. Стальмашевскій Александръ Михаиловичъ.
 52. Чельцовъ Петръ Алексiевичъ.
 53. Чернявскій Василій Антоновичъ.
 54. Шаринъ Іоаннъ Алексiевичъ.
 55. Щукинъ Іоаннъ Ѳеодоровичъ.

ХIІ.

Протодіаконы:

 1. Дейниновскій Максимъ Андреевичъ.
 2. Симо Петръ Адамовичъ

ХІІІ.

Діаконы:

 1. Архангельскій Василій Іоанновичъ.
 2. Запорожченко Ипполитъ Вавиловичъ.
 3. Ливай Николай Ильичъ.
 4. Логиневскій Петръ Платоновичъ.
 5. Нечаевъ Михаилъ Андреевичъ.
 6. Никольскій Алексій Николаевичъ.
 7. Никольскій Евгеній Павловичъ.
 8. Серебряковъ Михаилъ Константиновичъ. Сложилъ полномочія.

ХІѴ.

Псаломщики:

 1. Авдіевъ Александръ Васильевичъ.
 2. Архангельскій Леонидъ Григорьевичъ.
 3. Безкровный Никита Васильевичъ.
 4. Борчаниновъ Павелъ Михайловичъ.
 5. Великановъ Иванъ Ивановичъ. Сложилъ полномочія.
 6. Велицкій Владиміръ Ивановичъ.
 7. Востоковъ Александръ Александровичъ.
 8. Грицкевичъ Зиновій Корниловичъ.
 9. Доброхотовъ Петръ Владиміровичъ.
 10. Заборовскій Николай Яковлевичъ.
 11. Корнилецкій Иванъ Семеновичъ.
 12. Коцарь Александръ Алексѣевичъ.
 13. Криницкій Владиміръ Іосифовичъ.
 14. Куляшевъ Андрей Гавриловичъ.
 15. Минченко Карпъ Димитріевичъ. Сложилъ полномочія.
 16. Несмѣяновъ Димитрій Архиповичъ.
 17. Нечаевъ Тихонъ Николаевичъ.
 18. Пальминъ Александръ Ивановичъ.
 19. Поротовъ Константинъ Николаевичъ.
 20. Посторонко Прокопій Димитріевичъ.
 21. Романовичъ Георгій Ивановичъ.
 22. Самбурскій Константинъ Ивановичъ.
 23. Сперанскій Иванъ Никаноровичъ.
 24. Тихомировъ Константинъ Николаевичъ.
 25. Шергинъ Викторъ Прокопьевичъ. Выбылъ.
 26. Ѳедоровъ Дмитрій Ивановичъ. Сложилъ полномочія.

XV.

Міряне:

 1. Аббати Андрей Ивановичъ. Выбылъ.
 2. Абрамовъ Николай Матвѣевичъ, профессоръ.
 3. Андреевъ Александръ Васильевичъ. Выбылъ.
 4. Андреевъ Иванъ Димитріевичъ, профессоръ. Сложилъ полномочія.
 5. Андреевъ Ѳеодоръ Григорьевичъ.
 6. Андрониковъ Иванъ Александровичъ.
 7. Андроновъ Власъ Евдокимовичъ.
 8. Антониновъ Василій Петровичъ.
 9. Апраксинъ Петръ Николаевичъ, графъ.
 10. Араповъ Александръ Ивановичъ. Сложилъ полномочія.
 11. Арашкевичъ Маркъ Петровичъ.
 12. Арефьевъ Михаилъ Ивановичъ.
 13. Артамоновъ Леонидъ Константиновичъ.
 14. Архангельскій Иванъ Ивановичъ.
 15. Астровъ Павелъ Ивановичъ.
 16. Аѳанасьевъ Аполлонъ Павловичъ. Выбылъ.
 17. Баишевъ Иванъ Васильевичъ. Выбылъ.
 18. Бахметьевъ Василій Яковлевичъ.
 19. Бенешевичъ Владиміръ Николаевичъ, профессоръ.
 20. БичъЛубенсиій Иванъ Михайловичъ.
 21. Бобринскій Владиміръ Алексѣевичъ, графъ.
 22. Богдановичъ Вячеславъ Васильевичъ.
 23. Боголюбовъ Димитрій Ивановичъ.
 24. Боголюбовъ Ѳеодоръ Семеновичъ.
 25. Бондарчукъ Гавріилъ Тихоновичъ. Выбылъ.
 26. Брилліантовъ Александръ Ивановичъ, профессоръ.
 27. Булгаковъ Георгій Ильичъ.
 28. Булгаковъ Сергѣй Николаевичъ, профессоръ.
 29. Бѣликовъ Игорь Ивановичъ.
 30. Бѣлоглазовъ Григорій Ильичъ.
 31. Бялыницкій-Бируля Борисъ Андреевичъ.
 32. Варфоломеевъ Христофоръ Ивановичъ. Выбылъ.
 33. Васильевскій Михаилъ Николаевичъ, профессоръ.
 34. Васильевъ Алексѣй Алексѣевичъ.
 35. Васильевъ Аѳанасій Васильевичъ.
 36. Васильевъ Петръ Васильевичъ.
 37. Васильчиковъ Иларіонъ Сергѣевичъ, князь.
 38. Верховской Павелъ Владиміровичъ, профессоръ. Выбылъ.
 39. Веселовскій Сергѣй Павловичъ. Сложилъ полномочія.
 40. Ветчинкинъ Михаилъ Павловичъ.
 41. Виноградовъ Иванъ Александровичъ.
 42. Виноградовъ Иванъ Алексѣевичъ.
 43. Виноградовъ Михаилъ Николаевичъ.
 44. Витошинскій Эмиліанъ Михайловичъ.
 45. Вознесенскій Николай Аркадьевичъ.
 46. Войный Павелъ Яковлевичъ.
 47. Волковъ Дмитрій Ивановичъ. Сложилъ полномочія.
 48. Волобуевъ Степанъ Николаевичъ.
 49. Воронинъ Левъ Михайловичъ.
 50. Высоцкій Георгій Константиновичъ. Выбылъ.
 51. Гавриловскій Василій Михаиловичъ. Сложилъ полномочія.
 52. Гавриловъ Ѳеофанъ Григорьевичъ.
 53. Гагаринъ Ѳеодоръ Арсеньевичъ.
 54. Гаранинъ Тихонъ Максимовичъ.
 55. Глаголевъ Михаилъ Ѳеодоровичъ.
 56. Глаголевъ Сергѣй Сергѣевичъ, профессоръ.
 57. Глухота Семенъ Александровичъ.
 58. Говоровъ Николай Георгіевичъ.
 59. Гоголевъ Иванъ Гурьевичъ.
 60. Гогушкинъ Сергѣй Петровичъ.
 61. Гораинъ Анатолій Ѳеодоровичъ.
 62. Граббе Павелъ Михайловичъ, графъ.
 63. Градусовъ Владиміръ Валеріановичъ.
 64. Громогласовъ Илья Михайловичъ, профессоръ.
 65. Губановъ Матвѣй Тимоѳеевичъ.
 66. Гурскій Петръ Николаевичъ.
 67. Гурьевъ Петръ Викторовичъ.
 68. Гусевъ Николай Григорьевичъ.
 69. Гучковъ Александръ Ивановичъ. Выбылъ.
 70. Данилевскій Константинъ Васильевичъ.
 71. Демидовъ Валерій Аркадьевичъ.
 72. Добронравовъ Василій Гавриловичъ.
 73. Дурандинъ Николай Николаевичъ.
 74. Дьяконовъ Михаилъ Алексѣевичъ.
 75. Дьяченко Владиміръ Григорьевичъ.
 76. Дѣевъ Георгій Климентовичъ. Выбылъ.
 77. Евсѣевъ Илья Тимоѳеевичъ. Сложилъ полномочія.
 78. Егоровъ Алексѣй Егоровичъ.
 79. Елеазаровскій Василій Автономовичъ.
 80. Жадинъ Павелъ Андреевичъ.
 81. Жуковичъ Платонъ Николаевичъ, профессоръ.
 82. Завитневичъ Владиміръ Зеноновичъ, профессоръ.
 83. Зайцевъ Трофимъ Гавриловичъ.
 84. Звѣревъ Алексѣй Даниловичъ.
 85. Зеленцовъ Василій Ивановичъ.
 86. Зибаревъ Ѳеодоръ Герасимовичъ.
 87. Златоустовскій Михаилъ Алексѣевичъ.
 88. Знамировскій Николай Ивановичъ.
 89. Золотаревъ Алексѣй Алексѣевичъ. Сложилъ полномочія.
 90. Зубчаниновъ Сергѣй Ивановичъ. Выбылъ.
 91. Зюзинъ Димитрій Андреевичъ.
 92. Ивановскій Александръ Іосифовичъ.
 93. Иванцовъ Сергѣй Николаевичъ.
 94. Іорданскій Иванъ Ѳеоктистовичъ.
 95. Іюдинъ Александръ Ивановичъ.
 96. Калимановъ Василій Филипповичъ.
 97. Кальневъ Михаилъ Александровичъ.
 98. Каменскій Петръ Валеріевичъ. Скончался.
 99. Каптеревь Николай Ѳеодоровичъ, профессоръ. Скончался.
 100. Карабиновъ Иванъ Алексѣевичъ, профессоръ.
 101. Карташевъ Антонъ Владиміровичъ, Министръ Исповѣданій.
 102. Касьяновъ Моисей Арсеньевичъ.
 103. Кашменскій Ѳеодоръ Гавриловичъ.
 104. Каэласъ Александръ Ананьевичъ, приватъ-доцентъ.
 105. Керенскій Владиміръ Александровичъ, профессоръ.
 106. Кехгиопуло Софоклъ Павловичъ.
 107. Кладиновъ Павелъ Трофимовичъ.
 108. Клевезаль Владиміръ Павловичъ.
 109. Ковалевскій Евграфъ Петровичъ.
 110. Комиссаровъ Гурій Ивановичъ.
 111. Корельскій Михаилъ Николаевичъ.
 112. Косьминскій Алексѣй Петровичъ.
 113. Котельниковъ Михаилъ Николаевичъ.
 114. Котляревскій Сергѣй Андреевичъ, профессоръ.
 115. Красинъ Евлампій Георгіевичъ.
 116. Красноженъ Михаилъ Георгіевичъ.
 117. Краснопѣвцевъ Алексѣй Ильичъ.
 118. Кремлевъ Яковъ Алексѣевичъ.
 119. Кудрявцевъ Петръ Павловичъ, профессоръ.
 120. Кузнецовъ Николай Димитріевичъ.
 121. Куницъ Иванъ Васильевичъ.
 122. Кунцевичъ Левъ Захарьевичъ.
 123. Курбатовъ Иванъ Васильевичъ.
 124. Курочкинъ Власъ Михайловичъ.
 125. Лаврентьевъ Иванъ Евтихіевичъ.
 126. Лазаревскій Николай Ивановичъ. Выбылъ.
 127. Лапинъ Павелъ Димитріевичъ, профессоръ.
 128. Лашкевичъ Валеріанъ Валеріановичъ.
 129. Лащенковъ Димитрій Алексѣевичъ.
 130. Лебедевъ Василій Константиновичъ.
 131. Лебедевъ Сергѣй Александровичъ.
 132. Литвинскій Николай Константиновичъ.
 133. Львовъ Владиміръ Николаевичъ. Выбылъ.
 134. Львовъ Николай Николаевичъ. Сложилъ полномочія.
 135. Любинскій Петръ Васильевичъ. Выбылъ.
 136. Марковскій Николай Николаевичъ.
 137. Максаковъ Анатолій Ивановичъ.
 138. Малаховъ Василій Яковлевичъ.
 139. Малицкій Неофитъ Владиміровичъ.
 140. Малицкій Николай Гурьевичъ. Выбылъ.
 141. Маловъ Иванъ Ивановичъ.
 142. Малыгинъ Николай Григорьевичъ.
 143. Мансуровъ Навелъ Борисовичъ.
 144. Мартыновъ Павелъ Ивановичъ.
 145. Маршанъ Петръ Андреевичъ.
 146. Медвѣдковъ Николай Николаевичъ.
 147. Мельниковъ Иванъ Ивановичъ.
 148. Менделѣевъ Павелъ Павловичъ.
 149. Миклашевскій Николай Ѳеодоровичъ.
 150. Мировичъ Константинъ Константиновичъ.
 151. Мищенко Ѳеодоръ Ивановичъ, профессоръ.
 152. Можаевъ Илья Арсеньевичъ.
 153. Молоткинъ Константинъ Яковлевичъ. Выбылъ.
 154. Москвинъ Николай Николаевичъ.
 155. Моцокъ Георгій Александровичъ. Сложилъ полномочія.
 156. Мрочковскій Константинъ Ивановичъ.
 157. Надеждинъ Александръ Ивановичъ.
 158. Недѣльскій Владиміръ Климентовичъ.
 159. Николинъ Иванъ Петровичъ.
 160. Никольскій Николай Константиновичъ, академикъ
 161. Ница Александръ Ѳедоровичъ.
 162. Новиковъ Петръ Васильевичъ.
 163. Новицкій Игорь Валентиновичъ.
 164. Новограбленовъ Иванъ Трифоновичъ.
 165. Новолѣтовъ Викторъ Васильевичъ.
 166. Новосельскій Андрей Васильевичъ.
 167. Нѣмчиновъ Степанъ Михайловичъ.
 168. Овсянниковъ Алексѣй Николаевичъ.
 169. Овсянниковъ Владиміръ Ѳедоровичъ. Выбылъ.
 170. Огіевичъ Игнатій Алексѣевичъ.
 171. Одарченко Алексѣй Филипповичъ, приват-доцентъ.
 172. Одинцовъ Михаилъ Васильевичъ.
 173. Олсуфьевъ Димитрій Адамовичъ.
 174. Ольховскій Григорій Александровичъ.
 175. Орловъ Иванъ Константиновичъ.
 176. Орѣховскій Николай Матвѣевичъ.
 177. Осиповъ Александръ Яковлевичъ. Сложилъ полномочія.
 178. Осиповъ Сергѣй Александровичъ.
 179. Осиповъ Стефанъ Захарьевичъ.
 180. Осокинъ Николай Николаевичъ. Сложилъ полномочія.
 181. Островъ Борисъ Алексѣевичъ. Сложилъ полномочія.
 182. Остроумовъ Михаилъ Андреевичъ, профессоръ.
 183. Осѣцкій Александръ Александровичъ. Сложилъ полномочія.
 184. Павлюкъ Литонъ Дмитріевичъ.
 185. Пановъ Александръ Михайловичъ.
 186. Пантинъ Николай Ивановичъ. Выбылъ.
 187. Папковъ Александръ Александровичъ.
 188. Пилипчукъ Михаилъ Лаврентьевичъ.
 189. Пилкинъ Александръ Петровичъ. Выбылъ.
 190. Писаревъ Леонидъ Ивановичъ, профессоръ.
 191. Писаревъ Павелъ Ивановичъ.
 192. Піонткевичъ Алексѣй Ѳомичъ.
 193. Пляскинъ Петръ Ивановичъ. Выбылъ.
 194. Погодинъ Александръ Львовичъ, профессоръ. Выбылъ.
 195. Покровскій Иванъ Михайловичъ, профессоръ.
 196. Покровскій Александръ Ивановичъ, профессоръ.
 197. Политовъ Николаи Васильевичъ.
 198. Полонскій Георгій Ивановичъ.
 199. Поповъ Василій Димитріевичъ, профессоръ.
 200. Поповъ Иванъ Васильевичъ, профессоръ.
 201. Поповъ Пантелеимонъ Васильевичъ. Выбылъ.
 202. Потуловъ Василій Александровичъ.
 203. Правдинъ Василій Алексѣевичъ.
 204. Приселковъ Михаилъ Димитріевичъ, приватъ-доцентъ.
 205. Прокошевъ Павелъ Александровичъ, профессоръ.
 206. Протодіаконовъ Борисъ Петровичъ.
 207. Пулга Павелъ Владиміровичъ.
 208. Пѣшковъ Петръ Александровичъ.
 209. Радзимовскій Валеріанъ Васильевичъ.
 210. Раевскій Сергѣй Михаиловичъ.
 211. Разумовъ Порфирій Аггеевичъ.
 212. Рачинскій Александръ Константиновичъ.
 213. Родзянко Михаилъ Владиміровичъ, Предсѣдатель Государственной Думы IV созыва. Выбылъ.
 214. Рождественскій Вячеславъ Александровичъ.
 215. Розановъ Сергѣй Николаевичъ.
 216. Романовъ Михаилъ Петровичъ.
 217. Россейкинъ Ѳеодоръ Михайловичъ, профессоръ.
 218. Россіевъ Павелъ Амиліевичъ.
 219. Рубцовъ Василій Георгіевичъ.
 220. Рудневъ Павелъ Яковлевичъ.
 221. Рудневъ Сергѣй Петровичъ.
 222. Рункевичъ Степанъ Григорьевичъ.
 223. Рыбинскій Владиміръ Петровичъ, профессоръ.
 224. Рычковъ Павелъ Васильевичъ.
 225. Савельевъ Василій Владиміровичъ. Выбылъ.
 226. Саловъ Андрей Александровичъ.
 227. Самаринъ Александръ Димитріевичъ.
 228. Самуиловъ Вячеславъ Никандровичъ.
 229. Сапинъ Романъ Емельяновичъ.
 230. Свѣчинъ Алексѣй Алексѣевичъ. Выбылъ.
 231. Семеновъ Митрофанъ Алексѣевичъ.
 232. Сергѣевъ Гавріилъ Гурьевичъ.
 233. Синебрюховъ Александръ Ивановичъ.
 234. Синеоковъ Яковъ Арсеньевичъ. Выбылъ.
 235. Скабалановичъ Михаилъ Николаевичъ, профессоръ. Выбылъ.
 236. Скородумовъ Евгеній Васильевичъ.
 237. Смирновъ Димитрій Васильевичъ.
 238. Смирновъ Константинъ Николаевичъ.
 239. Смирновъ Михаилъ Павловичъ.
 240. Смирновъ Николай Ивановичъ.
 241. Смирновъ Павелъ Михайловичъ.
 242. Смирновъ Петръ Алексѣевичъ.
 243. Соколовскій Кононь Ивановичъ. Сложилъ полномочія.
 244. Соколовъ Владиміръ Григорьевичъ.
 245. Соколовъ Владиміръ Константиновичъ, профессоръ.
 246. Соколовъ Иванъ Ивановичъ, профессоръ.
 247. Соколовъ Иванъ Павловичъ, профессоръ.
 248. Соколовъ Николай Александровичъ. Выбылъ.
 249. Соколовъ Николай Ѳедоровичъ. Выбылъ.
 250. Соколовъ Поликарпъ Андреевичъ.
 251. Солдатенковъ Косьма Васильевичъ.
 252. Сорокинъ Навелъ Ивановичъ.
 253. Спасскій Николай Іосифовичъ.
 254. Сперанскій Иванъ Никаноровичъ.
 255. Сперанскій Яковъ Димитріевичъ.
 256. Стахіевъ Иванъ Сергѣевичъ.
 1. Стукало Владиміръ Ветровичъ.
 2. Суриновъ Тимоѳей Григорьевичъ.
 3. Темниковскій Евгеній Николаевичъ, профессоръ. Выбылъ.
 4. Тимоѳеевъ Алексѣй Тимоѳеевичъ.
 5. Тимоѳеевъ Семенъ Тимоѳеевичъ.
 6. Титлиновъ Борисъ Васильевичъ, профессоръ.
 7. Титовъ Григорій Ивановичъ.
 8. Тихвинскій Викторъ Павловичъ. Сложилъ полномочія.
 9. Троицкій Николай Ивановичъ.
 10. Трубецкой Григорій Николаевичъ, князь.
 11. Трубецкой Евгеній Николаевичъ, князь, профессоръ.

53З. Тураевъ Борисъ Александровичъ, профессоръ.

 1. Ульяновъ Иванъ Ивановичъ.
 2. Урусовъ Петръ Димитріевичъ, князь.
 3. Успенскій Владиміръ Васильевичъ.
 4. Уткинъ Павелъ Ивановичъ.
 5. Ухтомскій Алексѣй Алексѣевичъ, князь, приватъ-доцентъ.
 6. Фигуровскій Иванъ Васильевичъ.
 7. Фіолетовъ Николай Николаевичъ.
 8. Флоровскій Антонъ Васильевичъ.
 9. Фотеско Георгій Георгіевичъ.
 10. Харьковъ Василій Филипповичъ.
 11. Цвѣтковъ Павелъ Васильевичъ.
 12. Чагадаевъ Андрей Георгіевичъ, князь.
 13. Чайкинъ Георгій Авраамовичъ.
 14. Чемодановъ Василій Евстигнѣевичъ.
 15. Черепневъ Петръ Адріановичъ.
 16. Черноуцанъ Александръ Минычъ.
 17. Чернышевъ Ѳеодоръ Петровичъ.
 18. Шарко Маркъ Никифоровичъ.
 19. Шаховъ Николай Михайловичъ
 20. Шеинъ Василій Павловичъ.
 21. Шелутинскій Николай Ивановичъ.
 22. Шендрикъ Степанъ Ивановичъ.
 23. Шепелевъ Василій Григорьевичъ.
 24. Шидловскій Сергѣй Иліодоровичъ.
 25. Шиловъ Иванъ Трофимовичъ.
 26. Шошковъ Николай Николаевичъ. Выбылъ.
 27. Щепкинъ Иванъ Петровичъ.
 28. Эристовъ Андрей Михайловичъ, князь. Выбылъ.
 29. Яцкевичъ Викторъ Ивановичъ.
 30. Ѳедоренко Георгій Макарьевичъ.
 31. Фоминъ Яковъ Михайловичъ.

ЗАМѢСТИТЕЛИ ЧЛЕНОВЪ СОБОРА.

Епископы.

 1. Амвросій, Елецкій — Замѣститель Серафима, Епископа Орловскаго и Сѣвскаго.
 2. Аполлинарій, Рыльскій — Замѣститель Ѳеофана, Епископа Курскаго и Обоянскаго.
 3. Борисъ, Чебоксарскій — Замѣститель Іакова, Митрополита Казанскаго и Свіяжскаго.
 4. Гавріилъ, Барнаульскій — Замѣститель Анатолія, Епископа Томскаго и Алтайскаго.
 5. Ефремъ, Селенгинскій — Замѣститель Мелетія, Епископа Забайкальскаго и Нерчинскаго.
 6. Николай, Златоустовскій — Замѣститель Андрея, Епископа Уфимскаго и Мензелинскаго.
 7. Павелъ, Никольскъ- Уссурійскій — Замѣститель Евсевія, Архіепископа Приморскаго и Владивостокскаго.

Протоіереи:

 1. Голубцовъ Георгій Стефановичъ — Замѣститель Сергія, Епископа Сухумскаго.
 2. Міи Симеонъ Симеоновичъ — Замѣститель Сергія, Епископа Японскаго.
 3. Нефедьевъ Александръ Симеоновичъ — Замѣститель Макарія, Епископа Владикавказскаго и Моздокскаго. Скончался.
 4. Плиссъ Михаилъ Игнатовичъ — Замѣститель Епископа Елевѳерія, Управляющаго Литовскою епархіею.
 5. Шевалеевскій Владиміръ Макарьевичъ — Замѣститель Епископа Пантелеимона. Управляющаго Полоцкою епархіею.

LХѴІІ.

СПИСОКЪ

Предсѣдателей Отдѣловъ и Совѣщаній, Замѣстителей Предсѣдателей, Секретарей и Дѣлопроизводителей *)

(*Измѣненія, послѣдовавшія въ теченіе работы Собора до 9 апрѣля 1918 г., можно отчасти прослѣдить при помощи списковъ Членовъ Собора и алфавитнаго списка членовъ Соборной Канцеляріи.)

А. ОТДѢЛЫ.

 1. Уставный.

Предсѣдатель:

Іаковъ, Архіепископъ Казанскій.

Замѣстители Предсѣдателя: Шеинъ Василій Павловичъ.

Лахостскій Павелъ Николаевичъ, прот.

Секретари:

Флоровскій Антонъ Васильевичъ, проф.

Протодіаконовъ Борисъ Петровичъ.

Брилліантовъ Александръ Ивановичъ, профессоръ.

Поповъ Василій Димитріевичъ, проф.

Дѣлопроизводители:

Андреевъ Димитрій Порфирьевичъ.

Извѣковъ Георгій Яковлевичъ, прот.

Ястребцовъ Сергѣй Захаровичъ.

 1. Высшее церковное управленіе. Предсѣдатель:

Митрофанъ, Епископъ Астраханскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Мансуровъ Павелъ Борисовичъ.

Гермогень, Епископъ Тобольскій.

Секретари:

Карабиновъ Иванъ Алексѣевичъ, проф.

Прокошевъ Павелъ Александровичъ, проф.

Бенешевичъ Владиміръ Николаевичъ, проф.

Дѣлопроизводители:

Барвинокъ Владиміръ Ивановичъ.

Голощаповъ Сергѣй Ивановичъ.

Петропавловскій Александръ Аркадьевичъ.

 1. Епархіальное управленіе.

 

Предсѣдатель:

Георгій, Епископъ Минскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Громогласовъ Илья Михайловичъ, проф.

Зыковъ Александръ Яковлевичъ, прот.

Секретари:

Брянцевъ Николай Васильевичъ, прот.

Дьяченко Владиміръ Григорьевичъ.

Дѣлопроизводители:

Петровскій Ефимъ Ивановичъ.

Трошинъ Алексѣй Яковлевичъ.

 1. Церковный судъ. Предсѣдатель:

Сергій, Архіепископъ Владимірскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Цвѣтковъ Павелъ Васильевичъ.

Радзимовскій Валеріанъ Васильевичъ.

Секретари:

Архангельскій Иванъ Ивановичъ.

БичьЛубенскій Иванъ Михайловичъ.

Чагадаевъ Андрей Георгіевичъ, князь.

Дѣлопроизводители:

Дружининъ Александръ Ивановичъ

Пановъ Евгеній Димитріевичъ.

 1. Благоустроеніе прихода.

Предсѣдатель:

Потуловъ Василій Александровичъ.

Замѣстители Предсѣдателя:

Зыковъ Александръ Яковлевичъ, прот.

Григорьевъ Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ, свящ.

Секретари:

Егоровъ Владиміръ Николаевичъ, свящ.

Полонскій Георгій Ивановичъ.

Дѣлопроизводители:

Розановъ Николай Петровичъ.

Шергинъ Михаилъ Иринеевичъ.

 1. Правовое положеніе Церкви въ Государствѣ.

Предсѣдатель:

Арсеній, Архіепископъ Новгородскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Трубецкой Евгеній Николаевичъ кн., проф.

Анастасій, Архіепископѣ Кишиневскій.

Секретари:

Фіолетовъ Николай Николаевичъ, проф.

Любинскій Петръ Васильевичъ.

Дѣлопроизводители:

Архангельскій Алексѣй Ивановичъ.

Мининъ Петръ Михайловичъ.

 1. Богослуженіе, проповѣдничество и храмы.

Предсѣдатель:

Евлогій, Архіепископъ Волынскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Пахомій, Епископъ Черниговскій.

Прилуцкій Василій Димитріевичъ, свящ. профессоръ.

Секретарь:

Булгаковъ Георгій Ильичъ.

Дѣлопроизводители:

Кедровъ Николай Ивановичъ.

Смирновъ Михаилъ Николаевичъ.

 1. Церковная дисциплина.

Предсѣдатель:

Владиміръ, Митрополитъ Кіевскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Миртовъ Петръ Алексѣевичъ, прот.

Серафимъ, Епископъ Сердобольскій.

Секретари:

 Знамировскій Николай Ивановичъ.

Коцарь Александръ Алексѣевичъ.

Иваницкій Леонидъ Евгеньевичъ, свящ.

Дѣлопроизводитель:

Протопоповъ Василій Петровичъ.

 1. Внѣшняя и внутренняя миссія:

Предсѣдатель:

Платонъ, Митрополитъ Тифлисскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Серафимъ, Епископъ Челябинскій.

Сильвестръ, Епископъ Омскій.

Секретари:

Воловей Ѳеодосій Стефановичъ, прот.

Комиссаровъ Гурій Ивановичъ.

Куляшевъ Андрей Гавриловичъ.

Боголюбовъ Димитрій Ивановичъ.

Дѣлопроизводители:

Варжанскій Николай Юрьевичъ.

Платоновъ Александръ Измаиловичъ.

 1. Единовѣріе и старообрядчество.

Предсѣдатель:

Антоній, Архіепископъ Харьковскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Епископы:

Андроникъ Пермскій.

Серафимъ Челябинскій.

Секретари:

Васильевскій Михаилъ Николаевичъ.

Смирновъ Михаилъ Павловичъ.

Дѣлопроизводители:

Виноградскій Николай Александровичъ.

Гринякинъ Никита Михайловичъ.

 1. Монастыри и монашество.

Предсѣдатель:

Серафимъ, Архіепископъ Тверской.

Замѣстители Предсѣдателя:

Епископы:

Тихонъ Уральскій.

Феодоръ Волоколамскій.

Секретари:

Волобуевъ Степанъ Николаевичъ.

Гурій, Архимандритъ.

Клевезаль Владиміръ Павловичъ.

Дѣлопроизводители:

Протопоповъ Петръ Петровичъ.

Туберозовъ Николай Васильевичъ.

 1. Духовныя Академіи.

Почетный Предсѣдатель:

Іановъ, Архіепископъ Казанскій.

Предсѣдатель:

Рождественскій Александръ Петровичъ, прот. проф.

Замѣстители Предсѣдателя:

Рыбинскій Владиміръ Петровичъ, проф.

Поповъ Иванъ Васильевичъ, проф.

Секретари:

Поповъ Василій Димитріевичъ, проф.

Васильевскій Михаилъ Николаевичъ, проф.

Россейкинъ Ѳеодоръ Михаиловичъ, проф.

Дѣлопроизводитель:

Соловьевъ Николай Александровичъ.

 1. Духовно-учебныя заведенія.

Предсѣдатель:

Іоаннъ, Архіепископъ Рижскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Аггеевъ Константинъ Марковичъ, прот.

Николинъ Иванъ Петровичъ.

Секретари:

Самуиловъ Вячеславъ Никандровичъ.

Мировичъ Константинъ Константиновичъ

Дѣлопроизводители:

Мильскій Константинъ Ивановичъ.

Преферансовъ Михаилъ Михаиловичъ.

 1. Церковно-приходскія школы.

Предсѣдатель:

Назарій, Архіепископъ б. Херсонскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Соколовъ Павелъ Ильичъ, прот.

Добронравовъ Василій Гавріиловичъ.

Секретарь:

Антониновъ Василій Петровичъ.

Дѣлопроизводитель:

Георгіевскій Василій Тимоѳеевичъ.

 1. Преподаваніе Закона Божія.

Предсѣдатель:

Кириллъ, Архіепископъ Тамбовскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Капраловъ Евгеній Зотиковичъ, прот.

Глаголевъ Михаилъ Ѳеодоровичъ.

Дѣлопроизводитель:

Сперанскій Николай Александровичъ.

 1. Церковное имущество и хозяйство.

Предсѣдатель:

Анастасій, Архіепископъ Кишиневскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Астровъ Павелъ Ивановичъ.

Осѣцкій Александръ Александровичъ.

Секретари:

Раевскій Сергѣй Михайловичъ.

Гурскій Петръ Николаевичъ.

Дѣлопроизводители:

Кастровскій Лаврентій Лаврентьевичъ.

Шенецъ Никифоръ Ѳеодоровичъ.

 1. Правовое и имущественное положеніе духовенства.

Предсѣдатель:

Андроник, Епископъ Пермскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Рождественскій Василій Димитріевичъ, прот.

Бичъ-Лубенскій Иванъ Михайловичъ.

Секретари:

Доброхотовъ Петръ Владиміровичъ.

Нечаевъ Тихонъ Николаевичъ.

Тихомировъ Константинъ Николаевичъ.

Скородумовъ Евгеній Васильевичъ.

Дѣлопроизводители:

Струженцевъ Михаилъ Ивановичъ.

Павловъ Михаилъ Яковлевичъ.

 1. Устройство Православной Церкви въ Закавказьѣ въ Связи Съ объявленной Грузинами автокефаліей своей Церкви.

Предсѣдатель:

Димитрій, Архіепископъ Таврическій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Макарій, Епископъ Владикавказскій.

Урусовъ Петръ Димитріевичъ, князь.

Секретари:

Тихвинскій Викторъ Павловичъ.

Аббати Андрей Ивановичъ.

Дѣлопроизводитель:

Румянцевъ Александръ Ивановичъ.

 1. Библейскій.

Предсѣдатель:

Феофанъ, Епископъ Калужскій.

Дѣлопроизводитель:

Розановъ Николай Петровичъ.

 1. Издательскій. Предсѣдатель:

Никандръ, Епископъ Вятскій.

Замѣстители Предсѣдателя:

Андроникъ, Епископъ Пермскій.

Лахостскій Павелъ Николаевичъ, прот.

Секретарь:

Малицкій Неофитъ Владиміровичъ.

Дѣлопроизводитель:

Троицкій Сергѣй Викторовичъ.

 1. Личный Составъ.

Предсѣдатель:

Митрофанъ, Архіепископъ Донской.

Замѣстители Предсѣдателя:

Митрофанъ, Епископъ Астраханскій.

Лепорскій Петръ Іоанновичъ, прот., проф.

Дѣлопроизводитель:

Дегтяревъ Косьма Калистратовичъ.

 1. Редакціонный.

Предсѣдатель:

Рункевичъ Степанъ Григорьевичъ.

Замѣститель Предсѣдателя:

Рыбинскій Владиміръ Петровичъ.

Дѣлопроизводитель:

Дегтяревъ Косьма Каллистратовичъ.

Б. Совѣщанія при Соборномъ Совѣтѣ.

I.

 

Религіозно-Просвѣтительное.

Предсѣдатель:

Анастасій, Архіепископъ Кишиневскій.

Члены:

Астровъ Павелъ Ивановичъ.

Булгаковъ Сергѣй Николаевичъ.

Лахостскій Павелъ Николаевичъ, прот.

Любимовъ Николай Александровичъ, протопресвитеръ.

Мансуровъ Павелъ Борисовичъ.

Миртовъ Петръ Алексѣевичъ, прот.

Спасскій Георгій Александровичъ, прот.

Стешенко Константинъ Константиновичъ, священникъ.

Трубецкой Евгеній Николаевичъ, князь.

Туркевичъ Венедиктъ Іеронимовичъ, прот.

Шавельскій Георгій Іоанновичъ, протопр.

II.

Хозяйственно-Распорядительное.

 

Предсѣдатель:

Агапитъ, Епископъ Екатеринославскій.

Члены:

Абрамовъ Николай Матвѣевичъ.

Артамоновъ Леонидъ Константиновичъ.

Воздвиженскій Димитрій Михайловичъ, прот., предсѣдатель Совѣта по завѣдыванію Епархіальнымъ Домомъ.

Дьяконовъ Михаилъ Алексѣевичъ, отъ Контроля при Св. Сѵнодѣ.

Зыковъ Александръ Яковлевичъ, прот.

Ивановскій Александръ Іосифовичъ.

Кастальскій Александръ Димитріевичъ, директоръ Синодальнаго училища церковнаго пѣнія.

Оранскій Александръ Ивановичъ, чиновникъ особыхъ порученій при Соборномъ Совѣтѣ.

Осѣцкій Александръ Александровичъ, отъ Хозяйст. Упр. при Св. Сѵнодѣ.

Потуловъ Василій Александровичъ.

Раевскій Сергѣй Михайловичъ.

Рункевичъ Степанъ Григорьевичъ, отъ Канцеляріи Св. Сѵнода.

Сергій, архимандритъ, ректоръ Московской Дух. Семинаріи.

Станиславскій Алексій Маркіановичъ, протоіерей.

Шеинъ Василій Павловичъ, Секретарь Собора.

Любимовъ Николай Александровичъ, протопресвитеръ.

Мансуровъ Павелъ Борисовичъ.

Миртовъ Петръ Алексѣевичъ, прот.

Спасскій Георгій Александровичъ, прот.

Стешенко Константинъ Константиновичъ, священникъ.

Трубецкой Евгеній Николаевичъ, князь.

Туркевичъ Венедиктъ Іеронимовичъ, прот.

Шавельскій Георгій Іоанновичъ, протопр.

II.

Хозяйственно-Распорядительное.

 

Предсѣдатель:

Агапитъ, Епископъ Екатеринославскій.

Члены:

Абрамовъ Николай Матвѣевичъ.

Артамоновъ Леонидъ Константиновичъ.

Воздвиженскій Димитрій Михайловичъ, прот., предсѣдатель Совѣта по завѣдыванію Епархіальнымъ Домомъ.

Дьяконовъ Михаилъ Алексѣевичъ, отъ Контроля при Св. Сѵнодѣ.

Зыковъ Александръ Яковлевичъ, прот.

Ивановскій Александръ Іосифовичъ.

Кастальскій Александръ Димитріевичъ, директоръ Синодальнаго училища церковнаго пѣнія.

Оранскій Александръ Ивановичъ, чиновникъ особыхъ порученій при Соборномъ Совѣтѣ.

Осѣцкій Александръ Александровичъ, отъ Хозяйст. Упр. при Св. Сѵнодѣ.

Потуловъ Василій Александровичъ.

Раевскій Сергѣй Михайловичъ.

Рункевичъ Степанъ Григорьевичъ, отъ Канцеляріи Св. Сѵнода.

Сергій, архимандритъ, ректоръ Московской Дух. Семинаріи.

Станиславскій Алексій Маркіановичъ, протоіерей.

Шеинъ Василій Павловичъ, Секретарь Собора.

Шенецъ Никифоръ Ѳеодоровичъ.

Ѳедотовъ Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ, распорядитель Соборной Палаты.

III.

Юридическое.

 

Предсѣдатель:

Архимандритъ Владиміръ.

Товарищъ Предсѣдателя:

Радзимовскій Валеріанъ Васильевичъ.

Члены:

Арефьевъ Михаилъ Ивановичъ. Архангельскій Иванъ Ивановичъ.

Астровъ Павелъ Ивановичъ.

Бенешевичъ Владиміръ Николаев, проф. Бичъ-Лубенскій Иванъ Михайловичъ. Бѣликовъ Игорь Ивановичъ.

Васильевъ Аѳанасій Васильевичъ.

Васильчиковъ Иларіонъ Сергѣевичъ, князь. Градусовъ Владиміръ Валеріановичъ. Гурьевъ Петръ Викторовичъ.

Демидовъ Валерій Аркадьевичъ.

Ивановскій Александръ Іосифовичъ.

Кузнецовъ Николай Димитріевичъ.

Литвинскій Николай Константиновичъ.

Менделѣевъ Павелъ Ивановичъ.

Миклашевскій Николай Ѳеодоровичъ.

Одарченко Алексѣй Филипповичъ.

Пантинъ Николай Ивановичъ.

Піонткевичъ Алексѣй Ѳомичъ.

Раевскій Сергѣй Михайловичъ.

Рудневъ Сергѣй Петровичъ.

Саловъ Андрей Александровичъ.

Синебрюховъ Александръ Ивановичъ.

Соколовъ Владиміръ Константинов. проф.

Стахіевъ Иванъ Сергѣевичъ.

Фіолетовъ Николай Николаевичъ, проф.

Цвѣтковъ Навелъ Васильевичъ.

Чагадаевъ Андрей Георгіевичъ, князь.

Шеинъ Василій Павловичъ.

LXVIII.

Измѣненія въ составѣ Совѣта Священнаго Собора.

Въ составѣ Совѣта Священнаго Собора Православной Россійской Церкви за время по 7/20 апрѣля 1918 года произошли слѣдующія перемѣны:

Соборъ возглавляетъ святѣйшій ТИХОНЪ, ПАТРІАРХЪ МОСКОВСКІЙ и ВСЕЯ РОССІИ, со дня настолованія Его Святѣйшества 21 ноября 1917 Года.

Товарищи Предсѣдателя Собора Арсеній, Архіепископъ Новгородскій и Старорусскій, и Антоній, Архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій, 28 ноября 1917 года возведены въ санъ Митрополита.

Товарищъ Предсѣдателя Михаилъ Владиміровичъ Родзянко 3/16 февраля 1918 года признанъ выбывшимъ изъ состава Собора.

Товарищемъ Предсѣдателя Собора 8/21 февраля 1918 года избранъ Александръ Димитріевичъ Самаринъ.

Членъ Соборнаго Совѣта Платонъ, Митрополитъ Тифлисскій, Экзархъ Кавказскій, утвержденъ Митрополитомъ Херсонскимъ и Одесскимъ.

LXIX.

Канцелярія Священнаго Собора

I.

Общая канцелярія.

Старшій дѣлопроизводитель и дѣлопроизводитель Соборнаго Совѣта:

Нумеровъ Николай Васильевичъ.

Дѣлопроизводители:

Дегтяревъ Косьма Каллистратовичъ.

Косаткинъ Иванъ Васильевичъ.

Смирновъ Николай Васильевичъ.

Боголюбовъ Николай Димитріевичъ.

ІІ.

Протокольная часть.

 

Завѣдывающій:

Самуиловъ Вячеславъ Никандровичъ, Членъ Собора.

Дѣлопроизводители:

Кузнецовъ Александръ Димитріевичъ.

Мильскій Константинъ Ивановичъ.

Платоновъ Александръ Измаиловичъ.

Побѣдоносцевъ Андрей Никитичъ.

Сменцовскій Михаилъ Николаевичъ.

III.

Распорядительная часть.

 

Распорядитель Соборной Палаты:

Ѳедотовъ Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ.

Помощники распорядителя:

Богословскій Василій Петровичъ, діаконъ.

Гудковъ Илья Даниловичъ, діаконъ.

IV.

Чиновникъ Особыхъ порученій при Соборномъ Совѣтѣ.

Оранскій Александръ Ивановичъ.

Личный составъ канцеляріи Священнаго Собора

(Въ этомъ спискѣ обозначены: а) фамилія, имя и отчество лицъ, состоящихъ въ Соборной Канцеляріи, б) постоянное занятіе или должность, в) образованіе, г) возрастъ, д) и занятія по Канцеляріи).

Варжанскій, Николай Георгіевичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем. — Канд. бог. —36— Отдѣлы о внѣшн. и внутр. миссіи и о церк. дисц.

Голощаповъ, Сергѣй Ивановичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем. — Канд. бог. —45— Отдѣлъ о высшемъ церк. управл.

Гринякинь, Никита Михайловичъ — Страховой инспекторъ Страх. Отд. Дух. Вѣд. — Канд. бог. — 47— Отдѣлъ о единов. и старообр. подъотдѣлъ о страх. дѣлѣ Дух. Вѣд., Комиссія о мѣропріятіяхъ дух. власти по поводу декретовъ нар. комиссаровъ о Церкви, протокольная часть общихъ засѣданій Собора и Комиссія о мѣропріятіяхъ къ прекращенію нестроеній въ церковной жизни.

Дегтяревъ, Косьма Каллистратовичъ — Старшій Секретарь Св. Сѵнода — Канд. бог. —39— Отдѣлы личн. сост., Уставный и Редакц., Общая Соб. Канцелярія.

Дружининъ, Александръ Ивановичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем. — Канд. бог. —52— Отдѣлъ о церк. судѣ и протокольная частъ общихъ засѣданій.

Косаткинъ, Иванъ Васильевичъ — Старшій Секретарь Свят. Сѵнода — Канд. бог. —43— Общая Соб. Канцелярія по экзекут. части.

Кастровскій, Лаврентій Лаврентьевичъ — Старшій Контролеръ Контроля при Свят. Сѵнодѣ — Канд. бог. —46— Отдѣлъ о церк. имущ. и хоз.

Кедровъ, Николай Ивановичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем. — Канд. бог. —57— Отдѣлы о богосл., проповѣдн. и храмѣ и протокольная часть общихъ засѣданій.

Кузнецовъ, Александръ Димитріевичъ — Старшій Помощникъ Правителя Дѣлъ Учебн. Комит, при Свят. Сѵнодѣ — Канд. бог. —47— Протокольная часть общихъ засѣданій.

Лебедевъ, Михаилъ Алексѣевичъ — Старшій Пом. Казначея Хоз. Управл. при Свят. Сѵнодѣ — Класс. гимн. —44— Казначей Собора.

Мильскій, Константинъ Ивановичъ — Старшій Столонач. Хоз. Управл. при Свят Сѵнодѣ —Петрогр. Дух. Акад. и Архселог. Институть —42— Отдѣлъ о дух. уч. завед. и протокольная часть общихъ засѣданій.

Мининъ, Петръ Михайловичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем. — Канд. бог. —41— Отдѣлъ о прав. полож. Церкви въ госуд. и протокольная часть общихъ засѣданій.

Нумеровъ, Николай Васильевичъ — Оберъ-секретарь Свят. Сѵнода — Канд. бог. —42— Завѣдывающій Общею Канцеляріею Собора и Дѣлопроизводитель Соб. Совѣта.

Оранскій, Александръ Ивановичъ — Пом. Правителя Дѣлъ Учебн. Комит. при Свят. Сѵнодѣ, преподаватель Петрогр. женской гимн. — Канд. бог. — 35— Отдѣлъ о дух. уч. завед, чиновникъ особ. пор. при Соб. Совѣтѣ и завѣдывающій хоз. частью Епарх. Дома.

Пановъ, Евгеній Димитріевичъ — Столоначальникъ Хоз. Управл. при Свят. Сѵн. —  Канд. бог.—38 — Отдѣлъ о церк. судѣ и протокольная часть общихъ засѣданій.

Петровскій, Евѳимій Ивановичъ — Начальникъ Отдѣленія Хоз. Управл. при Свят. Сѵнодѣ —Канд. бог. —38— ОтдѢлы личн. сост. и объ епарх. управл., завѣдующій Счета. Отдѣломъ Соб. Канцеляріи.

Преферансовъ, Михаилъ Михаиловичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем. — Моск. университетъ —40— Отдѣлы объ епарх. управл. и духовно-учебн. заведеній, протокольная часть общихъ засѣданій.

Розановъ, Николай Петровичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем. — Маг. бог. —60— отдѣлы о благоустр. прихода и библейскій.

Румянцевъ, Александръ Ивановичъ — Столоначальникъ Хоз. Управл. при Свят. Сѵнодѣ —Петрогр. Дух. Акад. и Археолог. Институтъ —43— Отдѣлъ объ устроеніи Православн. Церкви въ Закавказьѣ, личн. состава, о церк. судѣ, о высш. церк. управл. и протокольная часть общихъ засѣданій.

Самуиловъ, Вячеславъ Никандровичъ — Правитель Дѣлъ Учебн. Комит. при Свят. Сѵнодѣ —Маг. бог. —55— Завѣдывающій протокольною частью общихъ засѣданій и составленіемъ Соборныхъ дѣяній.

Сменцовскій Михаилъ Николаевичъ — Старшій Столоначальникъ Хоз. Управл. при Св. Сѵн.— Маг. бог.—47— Протокольная часть общихъ засѣданій.

Смирновъ Михаилъ Николаевичъ — Старшій Контролеръ Контроля при Св. Сѵнодѣ— Петрогр. Дух. Акад. и Археолог. Институтъ —41— Отдѣлъ о богосл., проповѣдн. и храмѣ, и протокольная часть общихъ засѣданій.

Соловьевъ, Николай Александровичъ — Причисл. къ Департаменту по дѣламъ Православной Церкви — Канд. бог. -—24— Отдѣлъ о Дух. Акад. и Общая Канцелярія Собора (засѣданія Собора).

Сперанскій, Николай Александровичъ — Начальникъ Отдѣленія Хоз. Управл. при Св. Сѵнодѣ, преподаватель гимназіи и реальн. учил. въ Петроградѣ — Канд. бог. —53—  Отдѣлы о преподаваніи Закона Божія и о церк. имущ. и хоз. и протокольная часть общихъ засѣданій.

Струженцовъ, Михаилъ Ивановичъ — Преподаватель Моск. Дух. Семин.— Канд. бог. — 51- Отдѣлы о прав и имущ. полож. дух., о церк. дисц. и библейскій.

Троицкій, Сергѣй Викторовичъ — Чиновникъ особ. поруч. при Министрѣ Исповѣданій — Маг. бог —40— Отдѣлы Издат. и о высш. церк. управл.

Туберозовъ, Николай Васильевичъ — Архиваріусъ Архива и Библіотеки Св. Сѵнода —  Петрогр. Дух. Академія и Археолог. Институтъ —45— Отдѣлъ о монаст. я монаш., протокольная часть общихъ засѣданій и Комиссія о гоненіяхъ на Православную Церковь.

Шергинъ, Михаилъ Иринеевичъ — Экзекуторъ Департамента по дѣламъ Православн. Церкви — Читинское ѴІ-классное училище —36— Отдѣлъ о благоустр. прихода.

Шенецъ, Никифоръ Ѳеодоровичъ — Старшій Дѣлопроизводитель Страх. Отдѣла Дух. ВѢд.— Канд. бог. —55— Отдѣлъ о церк. имущ. и хоз.

Ѳедотовъ, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ — Дѣлопроизводитель Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ — Канд. бог. —52— Распорядитель Соб. Палаты, Общая Соборная Канцелярія.

Въ этотъ списокъ внесены лица, занимавшіяся дѣлопроизводствомъ въ Соборной Канцеляріи въ первую и вторую сессіи Священнаго Собора. Кромѣ поименованныхъ постоянныхъ дѣлопроизводителей Канцеляріи Священнаго Собора для временныхъ занятій приглашались въ Канцелярію еще слѣдующія лица:

Андреевъ, Димитрій Порфировичъ — Исп. об. Прокурора Моск. Син. Конторы.

Архангельскій, Алексѣй Ивановичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем.

Барвинокъ, Владиміръ Ивановичъ — Столоначальникъ Департамента по дѣламъ Православной Церкви.

Боголюбовъ, Николай Димитріевичъ — Пом. Столоначальника Департамента по дѣламъ Православной Церкви.

Богословскій, Василій Петровичъ — Дьяконъ Воскресенской въ Кадашахъ церкви въ Москвѣ.

Брюнъ, Валентинъ Анатоліевичъ — Сенаторъ.

Виноградскій, Николай Александровичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем.

Георгіевскій, Василій Тимоѳеевичъ — Старшій Пом. Наблюдателя церк. школъ Училищн. Сов. при Св. Сѵнодѣ.

Гудковъ, Илья Даніиловичъ — Дьяконъ Князе-Владимірской церкви при Моск. Епарх. Домѣ.

Извѣковъ, Георгій Іаковлевичъ — Протоіерей Берлинской церкви.

Павловъ, Михаилъ Яковлевичъ — Преподаватель Моск. Филар. епарх. жен. учил. Петропавловскій, Александръ Аркадьевичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем.

Платоновъ, Александръ Измаиловичъ — Кавказскій Епархіальный миссіонеръ.

Побѣдоносцевъ, Андрей Никитичъ — Преподаватель Владим. Дух. Сем.

Поповъ, Митрофанъ Григорьевичъ — Прокуроръ Кавказской Синод. Конторы.

Поповъ, Стефанъ Павловичъ — Старшій Секретарь Свят. Сѵнода.

Протопоповъ, Василій Петровичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем.

Протопоповъ, Петръ Петровичъ — Преподаватель Заиконосп. дух. учил.

Сибирскій, Василій Михаиловичъ — Преподаватель семин. классовъ при Кутаиск. дух. учил.

Смирновъ, Николай Васильевичъ — Секретарь Св. Сѵнода.

Трошинъ, Алексѣй Яковлевичъ — Пом. Дѣлопроизводителя Учил. Совѣта при Свят. Сѵнодѣ.

Чучкинъ, Николай Димитріевичъ — Помощн. Бухгалтера Училищн. Сов. при Св. Сѵнодѣ.

Цвѣтковъ, Владиміръ Александровичъ — Преподаватель Моск. Дух. Сем.

Ястребцовъ, Сергѣй Захарьевичъ — Инспекторъ Моск. Дух. Сем.